Tag: waterkringloop

Watercrisis / Freshwater Crisis

Waterschaarste is het tekort aan voldoende schoon water, de vraag naar water overstijgt de aanbodcapaciteit van het natuurlijke systeem of de toegang ertoe.

Index:

Introductie
Waterbuffers
Watervoetafdruk
Waterkwaliteit

Links

Introductie:
Waterschaarste is een probleem waar een derde van de mensheid mee te maken heeft en een van de bepalende thema’s van de 21ste eeuw. Schaarste is herkenbaar aan vraag waaraan niet kan worden voldaan, spanningen tussen gebruikers, concurrentie om water, overmatige onttrekking van grondwater en onvoldoende stroming voor een gezond milieu. In 2025 zullen, volgens prognoses van de FAO, 1,8 miljard mensen in landen of gebieden leven waar absolute waterschaarste heerst en twee derde van de wereldbevolking zou te maken kunnen hebben met waterstress. Snel groeiende stedelijke gebieden zullen een zwaar beslag leggen op watervoorraden in de buurt. Internationale organisaties als UN Water, de World Water CouncilWater.org en het World Economic Forum spreken van een mondiale watercrisis.

Waterschaarste wordt veroorzaakt door een complex geheel aan fluctuerende, op elkaar inwerkende menselijke en ecologische factoren. De groeiende wereldbevolking, verbeterende levensstandaarden, veranderende consumptiepatronen en steeds toenemende irrigatie van landbouwgronden zorgen voor een stijgende vraag naar water. Klimaatveranderingontbossing, waterverspilling en -vervuiling zorgen anderzijds voor een dalende beschikbaarheid. Dat de beschikbaarheid van water, evenals de consumptie ervan, doorgaans plaatselijk per seizoen varieert, maakt het moeilijker om inzicht te krijgen in de problematiek. Genuanceerde analyses uit 2016 laten zien dat twee derde van de wereldbevolking (4 miljard mensen) ten minste 1 maand per jaar in omstandigheden van ernstige waterschaarste leeft. Bijna de helft van die mensen leeft in India en China.

Ondanks recente successen op dit gebied hadden anno 2012 wereldwijd meer dan 780 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. (120 miljoen daarvan in Europa). Op 28 juli 2010 erkende de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het recht op veilig, schoon drinkwater en sanitatie als een mensenrecht, door het op te nemen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

https://a3veen.tumblr.com/post/683696493094469632/competing-for-clean-water-has-led-to-a-crisis
https://a3veen.tumblr.com/post/683705790943592448/freshwater-habitats-are-fragile-pockets-of
https://a3veen.tumblr.com/post/684958771349504000/carta-anthropogenic-global-water-insecurity

Waterbuffers:

https://a3veen.tumblr.com/post/683954506510270464/slimme-manieren-om-water-vast-te-houden-in
https://a3veen.tumblr.com/post/684138713466454016/drie-veelgestelde-vragen-over-droogte-wanneer
https://a3veen.tumblr.com/post/684766511066480641/klimaatbuffers-tegen-wateroverlast-en-extreme

Watervoetafdruk:

https://a3veen.tumblr.com/post/684797348183949312/avocado-goed-voor-jou-minder-voor-het-milieu

Waterkwaliteit:

Links:
#WorldWaterDay / #WereldWaterDag / UN World Water Development Report release

Agenda – Stop de watercrisis! – petitie

Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen

Droogte 2022

Ga naar de inhoud