Tag: pensioen

Pensioenfonds ABP, Nederzettingvrij! – petitie

Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen.

Ondanks vele waarschuwingen doet het Pensioenfonds ABP dit toch door te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Het ABP draagt door haar beleggingen bij aan bedrijven die activiteiten ontplooien in bezette Palestijnse Gebieden bij aan ernstige schendingen van het internationaal recht, in het bijzonder het humanitair oorlogsrecht en internationale mensenrechtenwetgeving. Ook handelt het pensioenfonds in strijd met het al lang bestaande standpunt van de Nederlandse regering en van de Europese Unie dat Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden illegaal zijn en een ernstige bedreiging voor het vredesproces vormen. Tenslotte handelt ABP in strijd met het eigen beleggingsbeleid doordat zakelijke activiteiten in nederzettingen niet te verenigen zijn met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Het ABP wordt er al jarenlang op geattendeerd dat het middels investeringen in bedrijven die activiteiten in bezet gebied ontplooien actief bijdraagt aan de verzwakking van de internationale rechtsorde en de schending van de (mensen)rechten van de Palestijnse bevolking. Ook is ABP regelmatig opgeroepen om het investeringsbeleid aan te passen. Het is daarom diep teleurstellend dat zij, ondanks deze waarschuwingen en oproepen, blijven volharden in zulke investeringspraktijken. De ondertekenaars van deze petitie roepen het ABP daarom met klem op om:

1. Actie te ondernemen om financiële steun aan bedrijven die actief zijn in nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden stop te zetten, ofwel door strikt tijdsgebonden engagement met deze bedrijven ofwel door verantwoorde desinvesteringen.

2. De betrokkenheid van bedrijven bij illegale nederzettingen in bezette gebieden expliciet als uitsluitingsgrond op te nemen in het investeringsbeleid.

3. Intensievere due diligence op het gebied van mensenrechten uit te voeren op alle bedrijven in het investeringsportfolio waarvan vermoedens bestaan dat ze betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden.

4. Dialoog aan te gaan met (vertegenwoordigers van) de Palestijnse bevolking om oplossingen te bieden voor eventuele schade die wordt veroorzaakt of waaraan wordt bijgedragen als gevolg van de investeringspraktijken van het pensioenfonds.

5. Samenwerking te zoeken met relevante actoren, zoals toezichthouders, brancheverenigingen, beleidsmakers en instellingen die normen en standaarden bepalen, om de naleving van mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht te bevorderen en te garanderen, maar ook om intensievere due diligence op het gebied van mensenrechten in door conflicten getroffen gebieden als industrienorm te stimuleren.

Op grond van het voorgaande verzoeken de ondergetekenden het bestuur van het ABP om uiterlijk 1 juni 2024 op hun website kenbaar te maken welke stappen ondernomen zullen worden om gevolg te geven aan de bovenstaande oproep, en de deelnemers van het pensioenfonds tijdig hierover te informeren.

Links:
Pensioenfonds ABP, Nederzettingvrij! – petitie

PFZW, Nederzettingvrij!

Ons nieuwe #pensioen / Wet toekomst pensioenen – inwerkingtreding

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is een voorgenomen Nederlandse wijzigingswet, deze herziet het Nederlandse pensioenstelsel en wijzigt daarvoor dertien wetten, waaronder de Pensioenwet.

De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en op 30 mei 2023 door de Eerste Kamer. De wet zal vanaf 1 juli 2023 in werking laten treden, waarbij pensioenfondsen tot minimaal 2028 de tijd hebben om over te stappen naar het nieuwe stelsel. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten vanwege herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen). De vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Want zij willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt, ook de generaties na ons. De wet heeft betrekking op het aanvullende pensioen dat opgebouwd wordt bij een pensioenfonds. De doorsneesystematiek wordt vervangen door persoonlijke pensioenpotjes per deelnemer. De pensioenfondsen doen tevens geen toezeggingen meer over de hoogte van de pensioenuitkering, maar baseren dat op het vermogen wat er nu staat. Omdat inleg op jonge leeftijd meer tijd heeft om te renderen, weegt dat zwaarder in nieuwe stelsel. Omdat de toezegging verdwijnt, beweegt het pensioen ook sneller mee met de stand van de financiele markten. Voor deze transitie moet 1.500 miljard euro pensioengeld in collectieve pensioenpotten verdeeld worden over persoonlijke pensioenpotjes.

Links:
Ons nieuwe pensioen

Agenda – Stemmingen o.m. Wet toekomst #pensioenen (TV webcast)

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

FNV-voorzitter over nieuwe pensioenwet: iedereen gaat erop vooruit

Kamerbreed onbegrip over miljardenbonus voor pensioenbeleggers: ’Onuitlegbaar’

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Discussie pensioenwet laait weer op door NSC, BBB en PVV

2023-07-01, Lief dagboek

Zaterdag; Asteroid Day Space; Naked Bike Ride; Amplify the Voices of Refugees in Libya; Free the Soil Protest; Fiets mee tegen nieuwe kerncentrales; Ketikoti; Reggae Dag; Schiphol; pensioenen; Nieuwe wet- en regelgeving; Bronchiëctasieën dag; Euclides; Huurverhoging; Tour de France; Vroege Vogels; Plastic Free July.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Ketikoti:

Ketikoti

Knipselkrant:


Agenda:Weer:

Links:
In de geschiedenis

2023-06-01, Lief dagboek

Donderdag; Wat eten we vandaag?; Pensioen NL: Superlijst Sociaal; Zomer; LGBTQ PrideMonth; Alpe d’HuZes.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Wat eten we vandaag?:

Sperziebonen & friet, klik op afbeelding voor origineel
Broccoli, klik op afbeelding voor origineel
Vleesmix, klik op afbeelding voor origineel

Met schoon- en stieffamilie naar een eat-all-what-you-can-restaurant in Westpoort geweest voor verjaardagsmaaltijd.

Knipselkrant:


Agenda:Weer:

Links:
In de geschiedenis

2023-05-25, Lief dagboek

Donderdag; Wat eten we vandaag?; Autisme; Supermarkten & mensenrechten; Pensioen NL; Letzte Generation; Afschaffing slavernij KetiKoti; De Staat van de Stad; Blowverbod in Amsterdam; European Week Against Cancer; Dag van de Vermiste Kinderen; Nerd Pride / Geek Pride / Towel Day; Afrika Dag; Wereld Schildklierdag.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Wat eten we vandaag?:

Lunch, klik op afbeelding voor origineel

Knipselkrant:


Agenda:


Weer:

Links:
In de geschiedenis

Ga naar de inhoud