Tag: dolfijn

Werelddag voor Dolfijnen in Gevangenschap / World Day for Captive Dolphins 2023

De Werelddag voor de Dolfijnen in Gevangenschap (World Day for Captive Dolphins) is een bewustwordingsdag die in het leven is geroepen door de Engelse organisatie Born Free Foundation, FAADA (Spanje), LAV ((Lega Anti Vivisezione) ) en Marevivo (Italië).

Deze dierenbeschermingsorganisaties hebben als hoofddoel de nu nog in totaal wereldwijd meer dan 800 dolfijnen in aquaria en dolfinaria te bevrijden. Helaas kunnen dolfijnen uit gevangenschap vaak niet meer overleven in het wild. Griekenland kent dit probleem en gaat bij het Griekse eiland Lipsi het allereerste reservaat bouwen voor dolfijnen die gered zijn uit gevangenschap.

Dolfijnen worden in het algemeen gehouden in dolfinaria, waar ze moeten leven in bassins die totaal niet te vergelijken zijn met hun natuurlijke omgeving. In het wild leven dolfijnen in grote sociale groepen en zwemmen ze honderden kilometers per dag in de open oceaan. In dolfinaria moeten ze het stellen met een krappe ruimte waarin hun natuurlijke gedrag niet goed tot uiting kan komen. De chronische stress die hun gevangenschap met zich mee brengt veroorzaakt onder andere verlies van eetlust wat resulteert in een zwakke gezondheid. Dolfijnen in gevangenschap sterven dan ook eerder dan hun soortgenoten in het wild. Veel dieren worden depressief en het toedienen van antidepressiva is daarom ook geen uitzondering in dolfinaria.

Er zijn in Europa nog 17 landen die één of meer dolfinaria hebben. Dertien Europese lidstaten (Oostenrijk, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Luxemburg, Polen, Republiek Ierland, Slowakije, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk) zijn dolfinaria vrij. Er is nog een lange weg te gaan. In meer dan de helft van de (nog) bestaande dolfinaria in Europa worden zwemmen met dolfijnen activiteiten aangeboden en/of word je in de gelegenheid gesteld om op de foto te gaan met een dolfijn. Deze activiteiten zijn puur gericht op zoveel mogelijk geld verdienen. Geld dat gebruikt wordt voor eigen gewin en dat niet gebruikt wordt voor betere levensomstandigheden voor de in gevangenschap levenden dolfijnen.

Gaat Nederland dolfijnen verbieden? Nu is het wel zo dat het Dolfinarium Harderwijk dolfijnen mag houden mits het zich aan de vergunningsvoorwaarden en de wettelijke voorschriften houdt. Educatie van het publiek staat centraal in regels. Al in 2017 werd het dolfinarium op de vingers getikt omdat in hun koepelshow het educatieve element ontbreekt. Twee jaar later en geen verandering te bespeuren. Dus heel terecht dat de PvdD de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aantal vragen stelt aangaande het houden van dolfijnen in gevangenschap en Dolfinarium Harderwijk in het bijzonder.

Links:
World Day for Captive Dolphins

4 juli – Werelddag voor Dolfijnen in Gevangenschap

Dolphins Are Smart Team Players That Learn ‘Names’ of Friends

Weyts wil einde maken aan dolfijnen in gevangenschap: “Geen vergunningen meer voor dolfinaria”

Dolfijnenranking: Dolfinarium Harderwijk een na grootste van Europa

Ga naar de inhoud