Tag: doemdagklok

Doemdagklok / Doomsday Clock

De Doomsday Clock (Engels; soms vertaald met doemdagklok) is een symbolische klok die sinds 1947 wordt bijgehouden door het Bulletin of the Atomic Scientists aan de universiteit van Chicago.

Index:

Introductie
Doemdag / Doomsday afspeellijst
2023
2024

Links
Veranderingen in de symbolische tijdstip van de Doomsday Clock, klik erop voor vergroting

Introductie:
De klok geeft aan hoe dicht de mensheid zich naar schatting bevindt bij een zelf veroorzaakt einde van de beschaving, gesymboliseerd door twaalf uur middernacht. De klok geeft het aantal minuten voor twaalf weer en staat sinds de introductie op de voorkant van het Bulletin of the Atomic Scientists. De klok op de cover wees toen acht minuten voor twaalf aan, maar in de eerste stellingname over de dreiging werd zeven minuten voor twaalf aangegeven.

Het aantal minuten voor twaalf, de mate van dreiging, wordt bijgewerkt wanneer gebeurtenissen op het wereldtoneel deze dreiging versterken of verzwakken. De klok is voor het laatst verzet op 23 januari 2020. De klok staat sindsdien op 100 seconden (1 minuut en 40 seconden) voor twaalf, dichter bij middernacht dan hij ooit gestaan heeft. In 1991, het jaar van het Strategic Arms Reduction Treaty stond hij het verst van middernacht: 17 minuten.

Doemdag / Doomsday afspeellijst:

2023:
De Klok is 24 januari 2023 op 90 seconden voor 12 gezet. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne duwt de iconische Doomsday Clock dichter bij middernacht dan ooit. De relaties tussen NAVO landen en Rusland zijn dusdanig slecht, dat een stap naar kernwapens gevaarlijk dichtbij is. Tevens is het arsenaal van Rusland vernietigender dan ooit met nieuwe wapens als de RS-28 Sarmat welke rond de 40 megaton TNT-equivalent kan vervoeren, tweeduizend maal krachtiger dan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Russische politici geven aan dat de inzet van kernwapens steeds waarschijnlijker lijkt, als reactie op westerse wapenleveranties aan Oekraïne.

2024:

Links:
Agenda – Doemdagklok / Doomsday Clock

2022 Doomsday Clock Announcement

Tick Tock Tick Tock: Doomsday Clock Sticks at 100 Seconds to Midnight

De Doomsday Clock wordt 75, en blijkbaar leven we al twee jaar dichter bij onze ondergang dan ooit

How to read the Doomsday Clock

Ukraine coverage

Ga naar de inhoud