Tag: ceta

2024-03-22, Lief dagboek

Vrijdag; Wat eten we vandaag?: Pesticide Action Week; Natuurherstelwet Green Deal; Mass Grave 65 Migrants’ Bodies Libya; Zorg; Samen tegen racisme & discriminatie; CETA; T CrB Nova Explosion; Vluchtelingen; Gaza−Israël oorlog van 2023; WereldWaterDag; Zeehonden Dag; Water Challenge; Kappen Met Kolen : Boskalis & Parenco; Schierste Grunneger Woord.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Wat eten we vandaag?:

Bonen, klik op afbeelding voor origineel

Knipselkrant:
Agenda:

Weer:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 50813896361_463cbfec7c.jpg

Links:
In de geschiedenis

#stemCETAweg E-mailactie Stop CETA!

Het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA, brengt volgens foodwatch risico’s voor onze voedselveiligheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en pesticidengebruik met zich mee.

Wij, als consumenten, zullen de gevolgen van CETA moeten dragen. Maar toch worden consumenten en volksvertegenwoordigers niet betrokken bij de onderhandelingen. Die vinden plaats achter gesloten deuren en in geheime comités. CETA gaat over óns voedsel en milieu, maar is toch extreem ondemocratisch!

  • Geen bescherming: Het Europees voorzorgsbeginsel, dat ‘beter voorkomen dan genezen’ centraal plaatst, krijgt onder CETA een grote deuk.  We kunnen risicovolle stoffen niet meer zomaar verbieden, tenzij we bereid zijn om torenhoge schadevergoedingen te betalen aan bedrijven.
  • Geen inspraak: De onderhandelingen worden niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door geheime ‘comités’ of werkgroepen. Het Europees Parlement wordt buiten spel gezet, terwijl dit de enige instelling van de EU is die direct door burgers wordt gekozen. Hetzelfde geldt voor de nationale parlementen van de verschillende lidstaten.
  • Geen controle: De leden van de verdrag-comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Dit is achterkamertjespolitiek van de bovenste plank!

We mogen ons voedselbeleid niet overlaten aan geheime comités en bedrijven. Nederland heeft nog een laatste mogelijkheid om CETA af te keuren. Geen bescherming, inspraak en controle? Dan ook geen goedkeuring! Teken nu en Stop CETA!

Links:
Stop CETA!

CETA-commissies geven EU-voorzorgsprincipe en -pesticidenbeleid weg

Plenaire vergadering – onder meer #CETA Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst / Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie

Macron lijdt nederlaag nu Franse senaat vrijhandelsakkoord CETA wegstemt

2022-07-12, Lief dagboek

Dinsdag; Wat eten we vandaag?; CETA; Klokkenluider Assange; Ter Apel; Voedsel; NL-Alert, Stad in de rook; 8 miljard; JWT.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Wat eten we vandaag?:

Maaltje teambuilding

De meeste medewerkers van de afdeling waar A3 werkt hebben hapjes gemaakt, deze werden tijdens een bijeenkomst verorberd.

Social:

Agenda:

Weer:

Links:
In de geschiedenis

2022-07-11, Lief dagboek

Maandag; Wat eten we vandaag?; Vogel; Apenpokken; Voedselbossen; SEES expeditie; The Uber files; Wereldbevolkingsdag; The Sky at Night; Val van Srebrenica; PBS Short Film Festival; CETA.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Wat eten we vandaag?:

Loempia, klik op afbeelding voor origineel

Vogel:

Watervogel, klik op afbeelding voor origineel

In de binnentuin van A3’s werklocatie zat een vogel die blijkbaar niet in staat was om weg te vliegen. Een reddingsactie van Facilitaire zaken heeft het beestje intussen in veiligheid gebracht.

Social:

Agenda:

Weer:

Links:
In de geschiedenis

2022-07-10, Lief dagboek

Zondag; Wat eten we vandaag?; Granpa Elliott Small; Stikstofcrisis & boerenprotest; CETA; luchtvaart; Big Jump.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Wat eten we vandaag?:

Rijst, klik op afbeelding voor origineel

Social:

Agenda:

Weer:

Links:
In de geschiedenis

2022-07-09, Lief dagboek

Zaterdag; Wat eten we vandaag?; CETA; Suikermaxdag; Vernietiging van Vuurwapens.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Wat eten we vandaag?:

Rodebietensla, klik op afbeelding voor origineel

Social:

Agenda:

Weer:

Links:
In de geschiedenis

2022-06-29, Lief dagboek

Woensdag; Wat eten we vandaag?; Energie & waterstof; XR & CCA bezetten Belastingkantoor; Zeespiegelstijging; Wolf; Woningnood; 1 juli Ketikoti; CETA; Woonstrijd; Boerenprotest; Sclerodermie Dag; Dag van de Tropen; ModderDag; Global People’s Summit; Gas en Kernenergie zijn niet Groen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Wat eten we vandaag?:

Snack, klik op afbeelding voor origineel

Social:

Agenda:

Weer:

Links:
In de geschiedenis

2020-06-11, Lief dagboek

Donderdag, dag 84 thuis, phishing, Pakhuis de Zwijger, Death of George Floyd, Geen Poen Zonder Plan, stierenvechten, Manifest tegen de uitverkoop van wetenschap, basisinkomen, IUCN World Conservation Congress, Feed people not profit, Basic Model of Universe.

Social:

Agenda:

Weer:

Links:
In de geschiedenis

Handelsverdragen

Een handelsverdrag is een verdrag dat gesloten wordt tussen twee of meer landen, ter bevordering van de wederzijdse of internationale handel.

Index:

Introductie
Een miljoenenclaim van multinational Uniper die in kolen investeert
CETA-verdrag
In de post-coronawereld gaat de vrijhandel het nog heel moeilijk krijgen
Opinie: Duurzaamheid geschaad bij handelsverdragen
Nederland stapt uit omstreden energieverdrag ECT

Links

Kenmerkend van een handelsverdrag is dat de inhoud van het verdrag zich richt op handel tussen de staten en inwoners van de staten. In meer complexe handelsakkoorden wordt ook onderhandeld over een gemeenschappelijke markt, investeringen en zelfs belastingen.

Vanwege de voordelen van vrijhandel en de toegenomen economische efficiëntie, staan de meeste regeringen in principe positief tegenover handelsverdragen. Toch heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bedenkingen. Volgens Pascal Lamy, voormalig directeur-generaal van de WTO, schept het toenemend aantal preferentiële (of regionale) verdragen problemen, door de toegenomen complexiteit. Dit brengt extra kosten mee voor bedrijven, en zorgt voor onvoorspelbare en zelfs onrechtvaardige situaties in handelsrelaties. Volgens de WTO kunnen deze preferentiële verdragen tot op zekere hoogte nuttig zijn, maar zou men beter streven naar wereldwijde afspraken binnen de WTO. Dergelijke onderhandelingen werden gevoerd in de Doha-ronde.

Intussen werden en worden buiten de WTO omvangrijke multilaterale handels- en investeringsverdragen onderhandeld, onder meer door de BRICS-landen. Op initiatief van de Verenigde Staten werden onderhandelingen gevoerd in het kader van het Trans-Pacific Partnership (TPP), het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) en het Trade in Services Agreement (TISA). Tussen de Europese Unie en Canada kwam het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tot stand.

Bewegingen zoals het Antiglobalisme of het Andersglobalisme hebben vaak fundamentele bezwaren tegen grote handelsverdragen. Andere groepen die eveneens kritisch staan tegenover de mondialisering of globalisering, zoals de ecologische beweging, streven naar fair trade-bepalingen om de negatieve effecten van de globalisering op te vangen.

CETA:

Nederland stapt uit omstreden energieverdrag ECT:

https://a3veen.tumblr.com/post/698554072255594496/energiehandvestverdrag-ect

Links:
Handelsverdragen – artikelen

Een miljoenenclaim van multinational Uniper die in kolen investeert – schrijf actie

#stopISDS Geen VIP-rechten voor multinationals: Kies voor mens en milieu! – petitie

E-mailactie Stop CETA!

E-mailactie Stop Mercosur

Macron lijdt nederlaag nu Franse senaat vrijhandelsakkoord CETA wegstemt

Ga naar de inhoud