Agenda

Zie verleden, heden en toekomst door de ogen van A3…

Archief

Agenda’s

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Vogelgriep uitbraak 2021-2024 / Bird flu

26 oktober 2021 - 31 december 2024

Vogelgriep is een ziekte die voorkomt bij vogels, voornamelijk hoenderachtigen, die griepachtige verschijnselen veroorzaakt, met sufheid, tranende ogen en opgezette kelen en ook verkleurt de kam van de vogel.

Let op: raak dode vogels niet aan.

Sommige vogels sterven direct na de eerste besmetting. De incubatietijd bedraagt drie dagen tot twee weken. De ziekte is dodelijk voor kippen, kalkoenen, ganzen, roofvogels en eenden. Het risico dat mensen in Europa met vogelgriep besmet raken is zeer klein. De veroorzaker van de ziekte is een variant van het influenzavirus: het influenza A-virus. Dit virus is zeer variabel, zodat telkens nieuwe varianten ontstaan. Virussen vermenigvuldigen in een gastheercel. In één op de 10.000 gevallen kan door kleine foutjes in het vermenigvuldigingsproces (mutaties) een virus ontstaan dat anders, en mogelijk gevaarlijker, is dan het oorspronkelijke virus. Dit mutatieproces bij virussen heet antigene drift. Bij influenza A-virussen komt ook reassortment voor waarbij verschillende virussen genetisch materiaal met elkaar uitwisselen, genaamd antigene shift. Een laagpathogeen aviair influenzavirus kan muteren tot een hoogpathogeen virus dat een zeer besmettelijke, dodelijke variant voor de meeste vogelsoorten vormt. De vogelpest heeft overigens niets te maken met de pest die in de middeleeuwen in Europa voorkwam.

Sinds 26 oktober 2021 gelden in Nederland landelijke maatregelen tegen vogelgriep, ook vogelpest of aviaire influenza genoemd. In oktober 2020 werd in Nederland bij wilde vogels het zeer besmettelijke type H5N8 vastgesteld. Op 23 oktober 2020 kwam er weer een ophokplicht voor bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Eendenhouderijen kregen ook te maken met hygiënevoorschriften voor stalstrooisel. Op 29 oktober 2020 volgde een afschermplicht voor vogels in dierentuinen, kinderboerderijen en bij hobbydierhouders. Op 19 juni 2021 werd de ophok- en afschermplicht in 5 van de 20 landelijke regio’s ingetrokken. Op 26 oktober 2021 echter werd de afscherm- en ophokplicht opnieuw in heel Nederland van kracht. Alle dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels moeten hun pluimvee en watervogels weer afschermen. Bij commerciële pluimveebedrijven zijn er extra hygiënemaatregelen voor personeel en bezoek verplicht. In december 2021 meldde het Duitse Friedrich-Loeffler-Instituut (FLI) dat Europa te maken heeft met de zwaarste uitbraak van vogelgriep ooit. In de periode oktober 2021 – oktober 2022 werden in Nederland 4,9 miljoen kippen, kalkoenen en eenden geruimd. In de periode tot en met februari 2023 was dat aantal gestegen tot 6,6 miljoen vogels.

Ook zoogdieren, waaronder mensen, en roofdieren met name vossen, bunzings en steenmarters kunnen door het vogelgriepvirus worden besmet. Er zijn gevallen bekend in de Verenigde Staten van één paard en een aantal mensen. De ziekteverschijnselen waren daarbij vrij mild. In Hongkong trad een ernstiger besmetting op. In 1997 overleden zes slachtoffers aan besmetting met de H5-variant. Ook kan het virus bij mensen een oogontsteking (conjunctivitis) veroorzaken, die overgedragen kan worden van mens op mens. Tijdens de vogelgriepuitbraak in 2003 in Nederland bleek dat ook bij varkens de aanwezigheid van antistoffen tegen het vogelgriepvirus kan worden aangetoond. Dit bleek het geval te zijn op gemengde boerenbedrijven, met zowel varkens als kippen. Er waren geen aanwijzingen dat varkens het vogelgriepvirus verder verspreiden.

Op 16 februari 2004 werd in Bangkok (Thailand) bekendgemaakt, dat een luipaard aan het H5N1-virus was bezweken en dat een tijger aan het herstellen was van een infectie met het virus. In oktober 2023 werd een dode ijsbeer ontdekt nabij Utqiaġvik, die bij nader onderzoek aan vogelgriep bleek te zijn gestorven. In maart 2024 werden er vogelgriep infecties waargenomen bij melkkoeien in TexasNew Mexico en Kansas. De zieke koeien, meestal oudere, begonnen minder te eten en melk te geven. Maar zij stierven niet aan de ziekte en leken het in eerste instantie ook niet aan elkaar over te dragen. Omdat steeds meer kuddes in meerdere staten besmet raakte, lijkt het er inmiddels op dat er toch een mechanisme is die voor overdracht tussen koeien zorgt via een tussenstap zoals melkmachines of ratten. Ook zijn er sporen van het virus in consumenten melk gevonden met behulp van een PCR-test. Of dit actieve virusdeeltjes zijn valt niet vast te stellen. Pasteuriseren lijkt voldoende om het virus uit te schakelen want het is tot nu toe niet gelukt om levensvatbare virussen te kweken op de melk.

Links:
Vogelgriep uitbraak in Nederland 2021-2022

Agenda – Vogelgriep uitbraak 2021-2023 / Bird flu

Avian Influenza Fast Fact

Trouw, 08-08-2013: Viroloog pleit voor uitbreiding controversieel onderzoek naar vogelgriep

Pluimveeindustrie bron van ernstige vogelgriep

Rapport Bekedam ‘Zoönosen in het vizier”

#Dierendag / Eet Geen Dierendag / Dierendag tegen dierenmishandeling

Vogelgriep vastgesteld (19 / 25-01-2022) / Ruim 200.000 dieren afgemaakt vanwege vogelgriepbesmettingen

Het leed van de plofkip moet stoppen

Stukje voor de Heraut over het falende vogelgriepbeleid: ophokken en vergassen

Zorg ervoor dat kadavers van wilde vogels zo snel mogelijk worden opgeruimd om verdere verspreiding te voorkomen

Kaart met vogelgriep besmette dode wilde vogels / meldwijzer

In een concentratiegebied van de vee-industrie – Gelderse Vallei – is weer vogelgriep geconstateerd. 47.000 kippen zullen worden vergast

Rare upsurge in bird flu makes for worst-ever crisis in France

Wanneer pakt minister van VWS zijn verantwoordelijkheid?

Vaccineren? Ja, dat moeten we willen

Vogelgriep – afspeellijst

Tientallen katten in Polen besmet met vogelgriep

Massasterfte onder pinguïns dreigt door vogelgriep, of zijn ze nog te redden?

Vogelgriep geconstateerd op Antarctica, massale sterfte zo goed als zeker

Vigilance needed to avert spread of bird flu to humans

Gegevens

Begin:
26 oktober 2021
Einde:
december 31
Evenement Categorieën:
,
Evenement Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA ImageChange Image

Ga naar de inhoud