Categorie: Autisme

2013-02-27, PAS gespreksgroep afscheid

Laatste keer:
A3 heeft plaats gemaakt voor mensen die de gesprekken in de groep harder nodig hebben.

Afscheid:
Nee, A3 is niet genezen. Dat kan immers niet, daar ASS (tot nog toe) niet te genezen is. Maar door opgedane kennis in de groep en veel steun en aanspraak thuis (van een kanjer, zoals een andere groepslid zo mooi wist te zeggen) kan er erg goed mee geleefd worden.

Links:
PAS-gespreksgroep informatie (pdf)
MEE Amstel en Zaan rss
PAS.nl, Personen met een Autisme Stoornis
Stichting Philadelphia Zorg

2013-01-30, PAS gespreksgroep

PAS groep:
Op woensdag 30 januari 2013 was de eerste bijeenkomst in 2013 van de gespreksgroep voor personen met een stoornis in het autisme spectrum.


Afbeelding: Artikel, klik voor volledig bericht (pdf)

Thema Vooroordelen:
Het onderwerp van deze avond was: “Vooroordelen en hoe je deze zelf kan breken”, er werd gediscusseerd aan de hand van een opiniestuk met als titel “Aspergers zijn eigenlijk gedoemd een leven te leiden als eenling”.

Links:
Volkskrant, Aspergers zijn gedoemd een leven te leiden als eenling

2012-02-29, PAS gespreksgroep film Adam

Adam:
Tijdens de editie van de PAS gespreksgroep op 29-02-2012 werd alleen gesproken over en gekeken naar de film Adam.

Adam, de film:
Film over Adam, een eenzame man met het Syndroom van Asperger, die een relatie ontwikkelt met zijn bovenbuurvouw, Beth. Hoewel soms de nadruk iets te sterk wordt gelegd op de symptomen van de stoornis is het een leerzaam verhaal voor zowel autistische als neurotypische mensen.

Recensie Cinema.nl:
Twee emotioneel gebutste buren beginnen een tere relatie in een weldadige buurt in winters New York City. Hugh Dancy speelt 29-jarige titelantiheld Adam en zijn makke is sociale onbeholpenheid vanwege het syndroom van Asperger. Buurvrouw Beth (Rose Byrne) is herstellende van een pijnlijke relatie. Samen vormen ze het ideale romantische filmstel, dik aangezet met singer-songwriter tokkelmuziek, zachte kleuren en dromerige cameravoering. Kortom, toneelregisseur Mayer liet zijn theatrale inborst de vrije loop, maar het authentieke acteerwerk van Dancy en Byrne houdt de boel wonderwel in balans.

Links:
IMDb, “Adam”
Cinema.nl, “Adam”

2010-04-28, Medicijn Venlafaxine

Therapie:
Na negen maanden gesprekstherapie volgt medicatie.

Gesprekken:
In een reeks gesprekken met een psycholoog werd geleerd wat autisme voor A3 betekent en welke mogelijkheden er zijn om er, zo goed als kan, mee om te gaan.

Het grootste probleem ligt voor A3 bij de omgang met mensen. Omdat de autisme ervoor zorgt dat anderen niet begrepen worden (“ondertiteling” ontbreekt), is er angst ontstaan voor mensen.

Ook werden bepaalde negatieve emoties zoals somberheid steeds sterker en kwamen vaker ongecontroleerd voor, wat het vinden en onderhouden van sociale contacten nog moeizamer maakte.

Medicijn:
Daarom werd besloten om per 28-04-2010 een kuur met een antidepressivum genaamd Venlafaxine, 1 capsule van 75 milligram per dag, te beginnen; dit medicijn moet angsten en emoties verminderen.

Links:
MoleMann Mental Health Clinics
Ferdinand Bol apotheek

2009-07-27, Op de sofa deel 4: Autisme

In therapie:
Nadat bij A3 autisme was geconstateerd, is begonnen met een therapie.

Inleiding therapie:
Na de diagnose is de therapie begonnen. In het eerste gedeelte werd voornamelijk besproken wat PDD-NOS, de vorm van autisme die bij A3 is gevonden, eigenlijk inhoudt en wat de persoonlijke gevolgen zijn. Ook werden er handige tips gegeven.

Boekentip:
A3 gaat het boek “Autisme, een korte inleiding” van Uta Firth (ISBN 9789057122910) lezen, aangeschaft op advies van de psycholoog.

Praktische tip:
Verder werd A3 gewezen op MEE, een organisatie die gespecialiseerd is in informatie, advies en ondersteuning voor mensen met een beperking. Dit kan gaan over alle terreinen van het dagelijks leven, van arbeid tot vakantie, van financiële regelingen tot onderwijs.

Links:
MEE Amstel en Zaan rss
MoleMann Mental Health Clinics
PAS.nl, Personen met een Autisme Stoornis rss
NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme rss

2009-06-29, Op de sofa deel 3: Autisme

Diagnose:
De diagnose is gesteld, A3 heeft PDD-NOS, een vorm van autisme.


Abeelding: ASS Diagnose, klik erop voor vergroting

Over dit artikel:
Gezien het persoonlijk karakter en het gewicht van het onderwerp kostte het enige moeite om dit artikel te schrijven, toch heeft A3 zich er uiteindelijk aan gewaagd.

Bij de dokter:
De afgelopen periode werden er meerdere bezoeken afgelegd bij de psycholoog en een psychiater.

Op 29-06-2009 is de definitieve diagnose gesteld na een vraaggesprek over de jongste jaren. Die informatie was nodig om de voorlopige conclusie, te weten autisme, te bevestigen. Autisme, daar wordt je namelijk altijd mee geboren.

Het is gebleken dat er inderdaad sprake is van autisme, de variant PDD-NOS. De conclusies zijn nog erg klinisch, nader onderzoek moet uitwijzen wat deze diagnose daadwerkelijk betekent voor de patiënt.

Wat is PDD-NOS?:
Wikipedia geeft de volgende algemene omschrijving:

Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified) is de restgroep van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen, aan autisme verwante contactstoornissen die ook niet voldoen aan de criteria voor de stoornis van Asperger, de stoornis van Rett of de desintegratiestoornis, zoals beschreven in het handboek DSM. Vaak wordt de Engelstalige afkorting PDD-NOS gebruikt.

Onder PDD-NOS vallen stoornissen die niet voldoen aan de criteria van de andere aandoeningen in de groep pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Zo zijn in de restgroep aandoeningen ondergebracht als atypisch autisme en vooralsnog ook MCDD. Omdat PDD-NOS (in het Nederlands dus POS-NAO) een restgroep is en de symptomen in vorm en intensiteit uiteenlopen, zijn er geen “harde” criteria.

Wel bestaan enige richtlijnen: Er is een ernstige achterstand of beperking in de sociale interactie; daarbij bestaan er tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotiep gedrag en interesse.

In de differentiaaldiagnose moet worden uitgesloten dat er sprake is van een andere pervasieve ontwikkelingsstoornis. Ook moet (met name bij volwassenen) worden uitgesloten dat de symptomen het gevolg zijn van schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.

PDD-NOS is niet altijd even ernstig. Er zijn vele gradaties in de ernst van de stoornis. Wat men vrijwel altijd met elkaar gemeen heeft is de behoefte aan structuur. Een duidelijke dagplanning voorkomt bijvoorbeeld dat men voor moeilijk te verwerken verrassingen komt te staan. Ook is men dikwijls sterk op zichzelf gericht en zijn er achterstanden op emotioneel, sociaal en motorisch gebied.

Lees volledig artikel.

Cliffhanger:
De bovenstaande omschrijving is herkenbaar, echter er moet worden uitgezocht in hoeverre deze daadwerlijk van toepassing is voor A3. Het verhaal wordt dus weer vervolgd, is deze zin een heuse cliffhanger?

Links:
MoleMann Mental Health Clinics
Gezondsheidsraad, “Autismespectrumstoornissen” rss
A3veen Agenda: Dag Psychische Gezondheid, thema 2009 Autisme
Actie voor Autisme rss
Kenmerken van autisme

2009-03-25, Op de sofa deel 2

Dokter:
A3 zat wederom op de sofa bij de zielenknijpende dokter oftewel psycholoog.

Nog geen diagnose:
Na een vervolggesprek (overigens, zoals eerder gemeld, op een stoel en niet op een ligbank) met een comité bestaande uit 2 psychologen en een psychiater kon er nog geen definitieve diagnose worden gesteld. Daarom blijven we nog steeds vaag op deze plek, wordt dus nogmaals vervolgd…

Links:
MoleMann

Ga naar de inhoud