Categorie: Kennis

Klimaat (verandering) : Onderzoek

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van de heersende windrichting en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de hoeveelheid neerslag op aarde.

Wikipedia: Logaritmisch temperatuurverloop op aarde weergegeven over de afgelopen 542 miljoen jaar, sinds het begin van het Cambrium tot op heden. Het Precambrium ontbreekt in de afbeelding, klik op afbeelding voor origineel

Onderzoek:
Links:
Klimaat (verandering)

2022-12-26, Lief dagboek

Maandag; Uit Groningen; BlueDot festival; Royal Institution Christmas Lectures; The Sky at Night; Aardbeving Groningen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Uit Groningen:
Doordat bij aankomst in Sappemeer bleek dat een onderdeel van het CPAP-apparaat niet was meegereisd, was A3 genoodzaakt veel eerder dan gepland naar huis in Amsterdam terug te keren.

Knipselkrant:

Agenda:Weer:

Links:
In de geschiedenis

(Exo)Planeet

Een planeet is een hemellichaam dat om een ster beweegt. Planeten hebben genoeg massa om een ronde vorm te benaderen, maar te weinig massa om in hun binnenste tot kernfusie te leiden, zodat ze zelf geen licht geven.

Wikipedia: De planeten van het zonnestelsel en de maan in volgorde vanaf de zon naar buiten (planeten niet op schaal)

Index:

Introductie
Afspeellijst Planeten
Zoektocht en Ontdekkingen
Leven op de Aarde
Leven buiten de Aarde
Mars
Saturnus
Milankovitch-parameters
Allereerste directe foto van exoplaneet ooit

Links

Introductie:
In het zonnestelsel bewegen acht planeten om de Zon. De Aarde is daarvan zeer waarschijnlijk de enige waarop leven voorkomt. In het sterrenstelsel waartoe de Zon behoort, de Melkweg, hebben waarschijnlijk de meeste sterren een planetenstelsel, waarin een of meer planeten rond de ster bewegen.

Een planeet die om een andere ster dan de Zon wentelt, heet exoplaneet. Exoplaneten zijn moeilijk waar te nemen: ze zijn uiterst lichtzwak omdat ze doorgaans kleiner zijn dan sterren en uitsluitend weerkaatst licht uitzenden, en ze bevinden zich bovendien dicht bij de veel lichtsterkere centrale ster. De eerste onrechtstreekse waarnemingen die het bestaan van exoplaneten bevestigden, dateren uit de jaren 1990. Pas sinds 2004 zijn er rechtstreekse waarnemingen. Naast directe waarneming onderscheidt men de volgende methoden om exoplaneten te vinden:

 1. spectroscopie: waarneming van een periodieke variatie in de radiële snelheid van de centrale ster, zoals bij spectroscopische dubbelsterren
 2. fotometrie: waarneming van een periodieke variatie in de helderheid van de centrale ster, veroorzaakt door een overgang van de planeet, zoals bij bedekkingsveranderlijken
 3. gravitationele microlensing: een toevallige gebeurtenis waarbij een grote, onzichtbare planeet een variatie veroorzaakt in de afbuiging van het licht van achterliggende, verder verwijderde sterren

Solitaire planeten hebben geen ster in de omgeving die hun baan bepaalt. Ze zijn moeilijk waarneembaar maar in december 2021 maakte de European Southern Observatory bekend, dat ze er zeventig had opgespoord in de sterrenbeelden Schorpioen en Slangendrager. Daardoor kan nu onderzoek worden gedaan naar hun ontstaansgeschiedenis.

De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van planeten en andere hemellichamen, heet planetologie.

Afspeellijst Planeten:

Afspeellijst Planeten

Zoektocht en Ontdekkingen:

Cosmic Milestone: NASA Confirms 5,000 Exoplanets
https://a3veen.tumblr.com/post/680461667105226752/nasa-confirms-the-existence-of-over-5000

Leven op de Aarde:

https://a3veen.tumblr.com/post/682768129733132288/rethinking-the-search-for-the-origins-of-life
https://a3veen.tumblr.com/post/687952611825123328/leben-auf-der-erde-fr%C3%BCher-als-gedacht-studie

The Silurian hypothesis is a thought experiment which assesses modern science’s ability to detect evidence of a prior advanced civilization, perhaps several million years ago.

The idea was presented in a 2018 paper by Adam Frank, an astrophysicist at the University of Rochester, and Gavin Schmidt, director of the Goddard Institute for Space Studies. Frank and Schmidt imagined an advanced civilization before humans and pondered whether it would “be possible to detect an industrial civilization in the geological record”. They argue as early as the Carboniferous era (~350 million years ago) “there has been sufficient fossil carbon to fuel an industrial civilization comparable with our own”. However, they also wrote: “While we strongly doubt that any previous industrial civilization existed before our own, asking the question in a formal way that articulates explicitly what evidence for such a civilization might look like raises its own useful questions related both to astrobiology and to Anthropocene studies.” The term “Silurian hypothesis” was inspired by the fictional species called the Silurians from the British television series Doctor Who.

According to Frank and Schmidt, since fossilization is relatively rare and little of Earth’s exposed surface is from before the Quaternary time period (~2.5 million years ago), there is low probability of finding direct evidence of such a civilization, such as technological artifacts. After a great time span, the researchers concluded, contemporary humans would be more likely to find indirect evidence such as rapid changes in temperature or climate (as occurred during the Paleocene–Eocene Thermal Maximum ~55 million years ago); evidence of tapping geothermal power sources; or anomalies in sediment such as their chemical composition (e.g., evidence of artificial fertilizers) or isotope ratios (e.g., there is no naturally occurring plutonium-244 outside a supernova, so evidence of this isotope could indicate a technologically advanced civilization). Objects that could indicate possible evidence of past civilizations include plastics and nuclear wastes residues buried deep underground or on the ocean floor.

Frank and Schmidt speculate such a civilization could have gone to space and left artifacts on other celestial bodies, such as the Moon and Mars. Evidence for artifacts on these two worlds would be easier to find than on Earth, where erosion and tectonic activity would erase much of it.

Frank first approached Schmidt to discuss how to detect alien civilizations via their potential impact upon climate through the study of ice cores and tree rings. They both realized that the hypothesis could be expanded and applied to Earth and humanity due to the fact that humans have been in their current form for the past 300,000 years and have had sophisticated technology for only the last few centuries.

Leven buiten de Aarde:
Buitenaards leven is leven waarvan de oorsprong buiten de Aarde ligt. Er is ook wel sprake van buitenaardse wezens, ruimtewezens of aliens (via het Engels van het Latijnse alienus, oorspronkelijk “van iemand anders”, later met de betekenis “uitheems” of “vreemd”). Het is het studieobject van de astrobiologie, maar het bestaan ervan blijft speculatief, aangezien er tot nu toe geen enkel algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs voor werd gevonden.

Over de mogelijkheid van buitenaards leven lopen de meningen sterk uiteen. Sommige astronomen schatten de kans vrij hoog in. Deze kans hangt samen met het vermoedelijke aantal planeten in het heelal. Het aantal sterrenstelsels loopt in de miljarden en elk sterrenstelsel bestaat zelf uit miljarden sterren. Inmiddels is aangetoond dat de meeste sterren een of meer planeten hebben. Het is daarom aannemelijk dat het aantal planeten een veelvoud van het aantal sterren is en in de biljoenen loopt.

Afhankelijk van de vraag wat de juiste omstandigheden zijn om leven mogelijk te maken, bijvoorbeeld de aanwezigheid van water, zal het aantal planeten met leven variëren van één, de Aarde zelf, tot mogelijk honderden miljoenen. De factoren die leiden tot een ruwe schatting van het aantal planeten met (intelligent) leven, zijn bijeengebracht in de vergelijking van Drake. Uitgaande van deze vergelijking zou het heelal vol leven moeten zijn.

Two researchers have revised the Drake equation, a mathematical formula for the probability of finding life or advanced civilizations in the universe. Credit: University of Rochester.

De Fermi-paradox is een paradox waarin de grote statistische waarschijnlijkheid van het bestaan van intelligent buitenaards leven in schril contrast staat met een gebrek aan bewijs daarvoor. Er is een breed scala van mogelijke oplossingen voor de Fermi-paradox voorgesteld. Deze zijn grofweg in te delen in de volgende categorieën:

 • Buitenaards intelligent leven bestaat niet (De Aarde is uniek) en wij zijn alleen in de kosmos
 • Buitenaards intelligent leven bestaat wel maar is te zeldzaam
 • Buitenaards intelligent leven bestaat maar we hebben het nog niet gevonden
 • Om sociologische of economische redenen zijn andere beschavingen niet of slechts beperkt door de ruimte gaan reizen.
 • Contact leggen is gevaarlijk
 • Intelligent leven wordt al snel bovenmenselijk
 • Buitenaardse beschavingen willen (nog) geen contact
 • Er is al contact (geweest)

Een aanverwant, op het eerste gezicht vergezocht, idee is dat het door de mensheid waargenomen heelal deel uitmaakt van een gesimuleerde werkelijkheid analoog aan de schijnwereld zoals getoond in de film The Matrix (1999). Een technologisch zeer hoog ontwikkelde beschaving zou een realistische simulatie kunnen draaien met daarin de Aarde en een stuk heelal dat voor de mensheid als zeer realistisch wordt ervaren. Mogelijk om vertier, als hobby, voor wetenschappelijk onderzoek, of om onze technologie te gebruiken of andere voor ons niet te vatten redenen. De filosoof Nick Bostrom heeft over deze these een verhandeling gepubliceerd.

De schaal van Kardasjov is een door de Russische astronoom Nikolaj Kardasjov voorgestelde indeling voor de technologische ontwikkeling van beschavingen. In de originele versie heeft de schaal drie categorieën, waarin beschavingen op basis van hun energieproductie ingedeeld worden:

 • Type I: De beschaving is in staat alle op een planeet beschikbare energie te gebruiken. Dat is ongeveer 1016 W (voor de Aarde zelfs iets meer dan 1,74×1017 W).
 • Type II: De beschaving is in staat alle beschikbare energie die uitgaat van een enkele ster te gebruiken. Dat is ongeveer 1026 W. Een veronderstelde type-II-beschaving zou een Dysonbol of een gelijkaardige constructie kunnen gebruiken om de totale energie-uitstoot van een ster te winnen.
 • Type III: De beschaving is in staat de totaal beschikbare energie in een sterrenstelsel te gebruiken. Dat is ongeveer 1036 W.

De menselijke beschaving bevindt zich nog ergens onder type I, aangezien we slechts een deel van de beschikbare energie op de Aarde weten te gebruiken. Je zou de mensheid dus als “type 0” aan kunnen duiden.

Hoewel in de oorspronkelijke schaal van Kardasjov geen tussenliggende waarden voorzien waren, heeft Carl Sagan geprobeerd te interpoleren. Hij schatte de status van de mensheid op 0,7 in 1973 op basis van de volgende formule:

{\displaystyle K={\frac {\log _{10}{W}-6}{10}}}

Als we in deze formule het energieverbruik van de mensheid in 2020 invullen, 1,5×1013 W, scoort de mensheid 0,72 in 2022.

De schaal kan verder uitgebreid worden met bijvoorbeeld onderstaande type beschavingen. Deze twee niveau’s waren niet opgenomen in de oorspronkelijke schaal van Kardasjov.

 • Type IV: De beschaving kan alle beschikbare energie in een supercluster van sterrenstelsels gebruiken. Dat is ongeveer 1046 W.
 • Type V: De beschaving kan alle beschikbare energie in het hele heelal gebruiken. Dat is ongeveer 1054 W.
https://a3veen.tumblr.com/post/684164558440611840/whats-the-right-depth-to-search-for-life-on-icy
https://a3veen.tumblr.com/post/685243821919010816/das-mysteri%C3%B6se-wow-signal-von-1977-quelle-ist

Mars:
Mars is vanaf de zon geteld de vierde planeet van het zonnestelsel, om de zon draaiend in een baan tussen die van de Aarde en die van Jupiter. De planeet is kleiner dan de Aarde en met een (maximale) magnitude van -2,9 minder helder dan Venus en meestal minder helder dan Jupiter. Mars wordt wel de rode planeet genoemd maar is in werkelijkheid eerder okerkleurig. De planeet is vernoemd naar de Romeinse god van de oorlog. Mars is gemakkelijk met het blote oog te bespeuren, vooral in de maanden rond een oppositie. ‘s Nachts is Mars dan te zien als een heldere roodachtige “ster” die evenwel door haar relatieve nabijheid geen puntbron is maar een schijfje. Daarom flonkert Mars niet zoals bv. de verre rode reuzenster Aldebaran.

Bron: Wikipedia, Blueish-white water ice clouds hang above the volcanoes of Tharsis, on Mars

Mars is een terrestrische planeet met een ijle atmosfeer. Het oppervlak is op sommige plekken net zoals dat van de Maan bezaaid met inslagkraters, terwijl op andere plaatsen net zoals op de Aarde, vulkanen, valleien, zandduinen en poolkappen voorkomen. Verder komen ook de rotatieperiode (etmaal) en de wisselingen van de seizoenen op Mars bij benadering overeen met die van de Aarde. Mars heeft twee manenPhobos en Deimos. Beiden zijn kleine, onregelmatig gevormde objecten. Mogelijk zijn deze twee manen door de zwaartekracht van Mars ingevangen planetoïden.

Voor de tijd van de ruimtevaart werd vaak gedacht dat leven en vloeibaar water op Mars voorkwamen. Nadat in 1965 de ruimtesonde Mariner 4 langs Mars vloog, werd aangenomen dat geen van beide het geval kon zijn. In 2003 ontdekte de ESA-sonde Mars Express water in de vorm van waterdamp en ijs op Mars. In 2008 werden door de ruimtesonde Phoenix ijsmonsters rechtstreeks onderzocht. Waarnemingen door de Mars Reconnaissance Orbiter hebben mogelijk stromend water ontdekt tijdens de warmste maanden op Mars. In 2015 maakte NASA bekend dat er bewijs gevonden is voor stromend water. In 2017 werd die stellige bewering echter ingetrokken.

https://a3veen.tumblr.com/post/684160709743017984/dieses-foto-stammt-vom-mars-was-wissen-wirSaturnus:
Saturnus is van de zon af gerekend de zesde planeet in het zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. Beide zijn gasreuzen en zogenaamde ‘buitenplaneten‘. Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouwSaturnus. Saturnus is vanaf de aarde met het blote oog zichtbaar en al sinds de prehistorie bekend.


Milankovitch-parameters:
De Milanković-parameters, ook: Milankovitch-parameters, zijn astronomische grootheden die cyclische variaties veroorzaken. Zij zijn van invloed op de klimaatveranderingen op de aarde, gezien over de perioden van duizenden jaren, op het ritme waarmee ijstijden en interglacialen elkaar afwisselen. Dat komt omdat zij de intensiteit en de verdeling van het zonlicht op de aarde bepalen.

Ze zijn mede door de Servische wiskundige Milutin Milanković opgesteld. Het zijn de excentriciteitobliquiteit en precessie, dus parameters van de baan en de oriëntatie van vooral planeten. De eerste wetenschappelijk publicatie hierover was in 1976.

De invloed van de maat van deze parameters op de temperatuur op aarde is het gevolg van het feit dat de landmassa’s niet gelijkmatig over de aarde verdeeld liggen. Variaties in het klimaat kunnen met behulp van bijvoorbeeld sequentiestratigrafie over lange tijd in het verleden worden onderzocht.

Allereerste directe foto van exoplaneet ooit:

https://a3veen.tumblr.com/post/694213457750392832/james-webb-space-telescope-takes-its-first-ever

Links:
Astronomie Leven

Astronomie Observeren

Exoplanet Exploration: Planets Beyond our Solar System

Astronomers Unveil Technique For Finding Exoplanets And Any Signs Of Life On Them

NASA’s Webb Telescope Reveals An Exoplanet WASP-39b Atmosphere In ‘Once Impossible’ Detail

Agenda – James Webb Telescope discovers its first exoplanet LHS 475 b – publication

Agenda – CASP15 Conference

Agenda – A deep-learning search for technosignatures from 820 nearby stars – publication

Agenda – Pluto : ontdekking (1930)

Two super-Earths at the edge of the habitable zone of the nearby M dwarf TOI-2095

TRAPPIST-1 / Temperate Earth-sized planets transiting a nearby ultracool dwarf star – publication

Biomimetica / biomimicry

Biomimetica of biomimicry is de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken.

Index:

Introduction

Links

Biomimetica is gebaseerd op 3,8 miljard jaar evolutie, waarbij de beste ideeën en aanpassingen het overleven. Opvallend daarbij is dat een organisme bijna nooit zijn eigen leefomgeving vervuilt, vergiftigt of onleefbaar maakt.

Er zijn drie grote takken binnen deze discipline: Vorm, materialen en ecosystemen. Nabootsen van vormen kan resulteren in een doeltreffende energie-efficiëntie van de toepassing (mixers, ventilatoren, windturbines). Onderzoek naar materialen en productieprocessen uit de natuur kan veel toxische (neven-)producten uit de huidige industriële processen bannen. Het bestuderen van ecosystemen kan heel onze vervuilende wegwerp-economie omzetten in een gesloten systeem van recyclage. Het woord biomimetica is samengesteld uit de Griekse woorden “βίον”, uitgesproken als “bion”, en mimetica en betekent letterlijk ‘nabootsen van het leven’. Enkele voorbeelden van biomimetica zijn:

 • Plakband geïnspireerd door gekko’s
 • Energie-efficiënte gebouwen geïnspireerd door termietenheuvels
 • Antibacteriële oppervlaktes geïnspireerd door rood zeewier
 • Zelfreinigende materialen gebaseerd op de lotusbloem
 • Pigmentvrije verf geïnspireerd door de pauwenstaart
 • Niet uitdrogende of verdampende, verstoppingsvrije sluiting voor Inkjet printerkoppen gebaseerd op siliconen olie van het menselijk oog

Links:
Biomimicry 3.8

BiomimicryNL

Bionica Innovatie en Expertise Centrum

Biomimicry Europa

University of Applied Sciences (Fachhochschule), Potsdam, Germany. Biomimicry, Architecture influenced by systems of nature, Exhibition of Buildings & Projects

WUR Biomimetica

#COP26 #COP26Glasgow Klimaatconferentie van Glasgow 2020 / 2020 United Nations Climate Change Conference

De Klimaatconferentie van Glasgow 2020 (2021 United Nations Climate Change Conference / COP26) is een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering, die gehouden wordt in de Scottish Events Campus te GlasgowSchotlandVerenigd Koninkrijk, en in Italië.

Index:

Introduction
Het ontbossingsakkoord
Digitale planeet Aarde B
Slotverklaring

Links

Introductie:
COP26 was gepland van 9 tot 19 november 2020, maar is in verband met de dan heersende coronapandemie 12 maanden uitgesteld naar 31 oktober tot en met 12 November 2021. De conferentie is de 26ste Conference of the Parties (COP26) in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC), de 16e sessie van de partners in het Kyoto-protocol (CMP 16), en de 3e sessie van de partners in uitvoering van het Akkoord van Parijs (CMA 3). 

COP26 volgt op de Klimaatconferentie Chili 2019 – COP25. Het Verenigd Koninkrijk won de toewijzing van de conferentie, na een samenwerkingsakkoord met Italië. COP26 zal doorgaan in Glasgow, terwijl Italië gastland wordt van de voorbereidende vergaderingen, en een jeugdevenement. Glasgow, en Schotland in het algemeen, gaan er prat op een voortrekkersrol te spelen in het klimaatgebeuren. Tijdens COP26, waarop men 30.000 deelnemers verwacht, zal de eerste herziening van het Akkoord van Parijs centraal staan.

Deforestation / Het ontbossingsakkoord:
Leaders of more than 100 countries with around 85% of the world’s forests, agreed to end deforestation by 2030, improving on a similar 2014 agreement by now including BrazilIndonesia, and businesses.

Digitale planeet Aarde B:

Documenten:

Concept, klik op afbeelding om te lezen

Slotverklaring:

Links:
COP26 / Glasgow Climate Change Conference / live streams

Agenda – #COP26 #COP26Glasgow Klimaatconferentie van Glasgow 2020 / 2020 United Nations Climate Change Conference

Agenda – IPCC meeting to approve physical science report AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis

WMO Statement on the State of the Global Climate in 2019 – publication

Quit Obsessing About Climate Change. What You Do or Don’t Do No Longer Matters

#FridaysForFuture Schoolstrike for climate

9 Staggering Facts From David Attenborough’s New Devastating Documentary on Climate Change

Global Week to #Act4SDGs

UN 2021 Food Systems Summit

Gelekt VN-klimaatrapport: ‘Het ergste moet nog komen’ / IPCC: Leven op aarde zoals we het kennen zal binnen enkele decennia onomkeerbaar veranderd zijn – VPRO Tegenlicht – VPRO / Big oil and gas kept a dirty secret for decades. Now they may pay the price / IPCC circulates final draft of Working Group I report to governments for comment — IPCC / IPCC steps up warning on climate tipping points in leaked draft report / Is economische groei houdbaar? / Leaked UN draft report warns of accelerating climate devastation

Here’s what makes a new Amazon carbon study so unnerving

Uitstoot broeikasgassen bijna weer op niveau pre-corona

Millions on the Move in Their Own Countries: The Human Face of Climate Change – publication 

We hebben nog één kans begin november in Glasgow – BuitenhofTV

Agenda – De Klimaatmars

The Climate Miles

Atlas of Energy Transition

TED Countdown Summit

2021 Report : The Production Gap – publication

Gelekte documenten tonen hoe overheden proberen het IPCC-klimaatrapport bij te sturen

Agenda – Dear World Leaders : Send a message to world leaders now

Breaking up with fossil fuels “It’s not me, it’s you.”

Push for bold climate action in world’s major economies set to strengthen as public pressure mounts especially amongst young people – publication

Climate and Plastic Crises Are Interconnected and Must Be Fought Together

Emissions Gap Report 2021 -publication

Klimaatserie deel 1: de feiten op een rij / Klimaatserie deel 2: wat heeft het voor nut?

Klimaattop in Glasgow

Antropoceen

Het Antropoceen is de voorgestelde naam van het tijdperk waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit.

Wikipedia: Uit losse satellietopnamen, gemaakt tussen 1 oktober 1994 en 31 maart 1995, samengestelde afbeelding van de aarde, waarop kunstlicht een onderdeel van de menselijke invloed laat zien.

Index:

Introductie

Links

Introductie:
De term Antropoceen is geïntroduceerd door de geoloog Alexei Pavlov en heeft tachtig jaar later aan bekendheid gewonnen dankzij de ecoloog Eugene F. Stoermer en de atmosferisch chemicus Paul Crutzen. Het Holoceen zou als gevolg van de door menselijk handelen ontstane veranderingen in de atmosfeer, lithosfeer, biosfeer, cryosfeer en oceanen overgegaan zijn in het AntropoceenEcologen noemen in navolging van William Ruddiman dit tijdperk het Vroeg Antropoceen. De term wordt echter niet gebruikt in de officiële tijdschaal zoals gebruikt binnen de geologie.

Links:
Anthropocene

Ster

Een ster is een bolvormig hemellichaam bestaande uit lichtgevend plasma met daarin voornamelijk (ongeveer 72% van de massawaterstof en daarnaast ongeveer 26% helium.

Index:

Introductie
Supernova
Zon

Links

Introductie:
In sterren is de druk en temperatuur van de inwendige gasconcentratie zo hoog dat er kernfusiereacties plaatsvinden. Daarbij wordt een enorme hoeveelheid energie geproduceerd die door de ster wordt uitgezonden vanuit de steratmosfeer als elektromagnetische straling met verschillende golflengten, waaronder zichtbaar licht. Ook de eindstadia van sterren, de witte dwergen en neutronensterren, waarin de kernfusie tot een einde is gekomen, worden tot de sterren gerekend. De structuur van een ster hangt af van massa en evolutiestadium. De dichtstbijzijnde ster is voor ons de Zon, daarna volgt Proxima Centauri.

Supernova:
Een supernova (meervoud: supernovae of supernova’s) is het verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert. De uitbarsting is herkenbaar aan de enorme hoeveelheid licht die hierbij wordt uitgestraald. De ster vlamt op met de lichtkracht van honderden miljoenen tot meer dan een miljard zonnen. De sterkste supernovae worden hypernova genoemd.

Supernovae ontstaan via twee mechanismen: ten eerste zijn ze het natuurlijke levenseinde van alle zware sterren (supernovae van de typen Ib, Ic en II); ten tweede kunnen witte dwergen in nauwe dubbelsterren zich ontwikkelen tot een supernova (type Ia). De chemische elementen met een atoomnummer groter dan dat van ijzer danken hun ontstaan aan supernovae door middel van neutronenvangst.

De naam “supernova” (de “super”-variant van een nova = nieuwe ster) wijst op het opvallendste kenmerk van een supernova: de grote helderheidstoename. Waar de ster voorheen zo zwak was dat hij niet of nauwelijks zichtbaar was, kan hij afhankelijk van de afstand tot de Aarde als supernova enige tijd de hemel domineren. (Let op: Primed omega supernovas worden zo verhit dat de protons dematerialiseren.)

Dit spectaculaire verschijnsel is vrij zeldzaam. Over de afgelopen 2000 jaar zijn er in het melkwegstelsel minder dan tien waargenomen: in de jaren 185, 386 (misschien), 393, 1006, 1054, 1181, 1572 en 1604. Er moeten er meer zijn geweest, want van sommige recente supernovae zijn in radiostraling de uitdijende restanten nog zichtbaar. Maar die zijn niet door mensen gezien, bijvoorbeeld doordat de supernova aan het oog werd onttrokken door donkere gaswolken, of doordat de telescoop nog niet was uitgevonden. Geschat wordt dat er in een sterrenstelsel als het onze gemiddeld één tot drie supernovae per eeuw optreden.

Na een supernova kan van de ster een zogenaamde neutronenster overblijven: een klein, superzwaar lichaam, of als de massa daar groot genoeg voor was, een zwart gat, een lichaam zo zwaar en dicht dat zelfs licht niet kan ontsnappen aan zijn zwaartekracht. De lagen van de ster die bij de explosie worden afgestoten, worden na enkele jaren voor telescopen zichtbaar als een zich uitbreidende nevelvlek, de supernovarest. Een voorbeeld is de Krabnevel, die ontstaan is bij de SN 1054, een supernova die werd waargenomen in het jaar 1054.

Sterren die exploderen als supernova, zijn de bron bij uitstek van alle chemische elementen in het heelal zwaarder dan waterstof en helium. Bij de hoge temperaturen die kort vóór de supernova-explosie in de ster heersen, zijn allerlei kernreacties mogelijk, waarbij zelfs elementen worden gevormd die veel zwaarder zijn dan ijzer. Dit gebeurt door middel van het r-proces, het s-proces, en het p-proces. Supernova-explosies blazen deze elementen daarna de ruimte in. Dit zijn de elementen die, samen met voornamelijk waterstof, planeten en alles op Aarde – inclusief onszelf – maken.

The SuperNova Early Warning System (SNEWS) is a network of neutrino detectors designed to give early warning to astronomers in the event of a supernova in the Milky Way, our home galaxy, or in a nearby galaxy such as the Large Magellanic Cloud or the Canis Major Dwarf Galaxy.

As of November 2020, SNEWS has not issued any supernova alerts. This is unsurprising, as supernovae appear to be rare: the most recent known supernova remnant in the Milky Way was around the turn of the 20th century, and the most recent Milky Way supernova confirmed to have been observed was Kepler’s Supernova in 1604.

Powerful bursts of electron neutrinos (νe) with typical energies of the order of 10 MeV and duration of the order of 10 seconds are produced in the core of a red giant star as it collapses on itself via the “neutronization” reaction, i.e. fusion of protons and electrons into neutrons and neutrinos: p + e → n + νe. It is expected that the neutrinos are emitted well before the light from the supernova peaks, so in principle neutrino detectors could give warning to astronomers that a supernova has occurred and may soon be visible. The neutrino pulse from supernova 1987A arrived 3 hours before the associated photons – but SNEWS was not yet active and it was not recognised as a supernova event until after the photons arrived.

Directional precision of approximately 5° is expected. SNEWS is not able to give warning of a type Ia supernova, as they are not expected to produce significant numbers of neutrinos. Type Ia supernovae, caused by a runaway nuclear fusion reaction in a white dwarf star, are thought to account for roughly one-third of all supernovae.

There are currently seven neutrino detector members of SNEWS: BorexinoDaya BayKamLANDHALOIceCubeLVD, and Super-Kamiokande. SNEWS began operation prior to 2004, with three members (Super-Kamiokande, LVD, and SNO). The Sudbury Neutrino Observatory is no longer active as it is being upgraded to its successor program SNO+.

The detectors send reports of a possible supernova to a computer at Brookhaven National Laboratory to identify a supernova. If the SNEWS computer identifies signals from two detectors within 10 seconds, the computer will send a supernova alert to observatories around the world to study the supernova. The SNEWS mailing list is open-subscription, and the general public is allowed to sign up; however, the SNEWS collaboration encourages amateur astronomers to instead use Sky and Telescope magazine’s AstroAlert service, which is linked to SNEWS.


Zon:

https://a3veen.tumblr.com/post/683977920849592320/knmi-onderzoekt-effecten-van-ruimteweer-op-ons

Links:
Star

Big Bang / Oerknal & het Universum

Omkering van het aardmagnetisch veld

Een omkering van het aardmagnetisch veld of magnetische ompoling) houdt in dat de magnetische polen op Aarde van positie wisselen. Sinds ruwweg 780.000 jaar bevindt de magnetische zuidpool zich op de geografische noordpool. Dit is niet altijd zo geweest en zal ook niet altijd zo blijven. In de geschiedenis van de Aarde hebben de magnetische polen al vele malen met elkaar van positie gewisseld.

Wikipedia: Computer simulation of the Earth‘s field in a period of normal polarity between reversals. The lines represent magnetic field lines, blue when the field points towards the center and yellow when away. The rotation axis of the Earth is centered and vertical. The dense clusters of lines are within the Earth’s core.

Index:

Introductie
When north goes south: Is Earth’s magnetic field flipping?

Links

Introductie:
In de loop van miljoenen jaren heeft het aardmagnetisch veld zich vaker omgekeerd. Deze omkeringen zijn voor de laatste 160 miljoen jaar redelijk nauwkeurig bekend. Wat daarbij opvalt is dat de omkeringen tegenwoordig, maar ook 150 miljoen jaar geleden, gemiddeld ongeveer elke 300 000 jaar plaatsvinden, maar dat ertussenin een ‘stille’ periode is geweest waarin er 40 miljoen jaar lang géén omkering plaatsvond. De omkeringen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat er veranderingen in de elektrische stromen in het binnenste van de aardkern plaatsvinden. Hierbij zal de sterkte van het veld eerst enkele honderden jaren lang afnemen, om daarna in de tegenovergestelde richting weer toe te nemen. Door de afname van de sterkte is het goed mogelijk dat de bescherming tegen de zonnewind voor het leven op Aarde vermindert gedurende de komende paar duizend jaar. Er is nog weinig bekend over de precieze gevolgen die een verhoogde dosis zonnewind in de atmosfeer heeft op het klimaat en het leven op Aarde.

Links:
Geomagnetism – NOAA

#Coronavirus SARS-CoV-2 / coronapandemie / coronacrisis / COVID-19-pandemie : Delta

Delta-variant.

Index:

Introduction
Delta-variant
How many people have died of COVID-19
Vaccinaties
Vaccinatieplicht
Mentale gevolgen
Derde vaccinprik

Links

Introductie:
COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2virus, behorende tot de coronavirussen. De voorheen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden tijd naar andere delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel sprake van een pandemie, de coronapandemie. De ziekte wordt verondersteld een zoönotische oorsprong te hebben. In december 2020 werd in India voor het eerst variant B.1.617 vastgesteld. Er zijn drie verschillende typen van deze variant: de kappavariant B1.617.1,  de deltavariant B1.617.2 en B.1.617.3.

De deltavariant (B.1.617.2) is aan een opmars bezig en zal naar verwachting in de loop van de zomer van 2021 de alfavariant (Britse variant) verdrongen hebben als dominante virusvariant in Nederland. Dit beeld zien we ook in de ons omringende landen.  De deltavariant lijkt besmettelijker te zijn dan de alfavariant. Bescherming na (volledige) vaccinatie lijkt wel goed te zijn, ook tegen de deltavariant. Of de deltavariant niet alleen besmettelijker is, maar ook ziekmakender wordt verder onderzocht.

Delta-variant:

How many people have died of COVID-19:

Vaccinaties:

Vaccinatieplicht:

Where The Pandemic Actually Began?:

Mentale gevolgen:

Derde vaccinprik:

Links:
European Medicines Agency – Coronavirus disease (COVID-19)

ReliefWeb COVID-19 Global

Agenda – #Coronavirus SARS-CoV-2 / coronapandemie / coronacrisis / COVID-19-pandemie

#Coronavirus SARS-CoV-2 / coronapandemie / coronacrisis / COVID-19-pandemie

#Coronavirus SARS-CoV-2 / coronapandemie / coronacrisis / COVID-19-pandemie : De tweede golf

Coronavirus SARS-CoV-2 / coronapandemie / coronacrisis / COVID-19-pandemie : Epiloog(?)

Coronavirus SARS-CoV-2 / coronapandemie / coronacrisis / COVID-19-pandemie : Derde Golf

Ga naar de inhoud