2021-06-09, Lief dagboek

Woensdag; Bevolkingsonderzoek Darmkanker; Pentagon report on UFOs; G7 Cornwall Rebellion; Buitenspeeldag; The Chemistry of Life.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dagboek.png

Bevolkingsonderzoek Darmkanker:

Afspraakkaart

A3 valt in de doelgroep van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker en bij de analyse van laatste “poeptest” blijkt bloed te zijn gevonden. Daarom dient er vervolgonderzoek te worden gedaan, hiervoor is een intakegesprek gevoerd en een afspraak voor het onderzoek vastgelegd.

Een van de mogelijkheden om darmkanker vroeg op te sporen is onderzoek naar bloedverlies in de ontlasting (“poeptest”). In Nederland wordt het bevolkingsonderzoek naar darmkanker periodiek uitgevoerd bij inwoners tussen de 55 en 75 jaar (doelgroep). De ontlasting kan worden onderzocht in het klinisch chemisch laboratorium met behulp van een occult-bloedtest. Naar verwachting van de Gezondheidsraad zou dit bevolkingsonderzoek 1400 sterfgevallen per jaar in Nederland kunnen voorkomen. 

Bij het bevolkingsonderzoek neemt de persoon met een staafje monsters op vier plaatsen in de ontlasting. Dit staafje wordt in een buisje met vloeistof gestoken en in een speciale envelop opgestuurd naar het onderzoekslaboratorium. De uitslag volgt na twee weken. Als dit onderzoek uitwijst dat er bloed in de ontlasting aanwezig is, volgt vervolgonderzoek naar de oorzaak daarvan via een coloscopie. In de meeste gevallen zijn poliepen de oorzaak van bloed in de ontlasting. Van elke 50 mensen met bloed in de ontlasting hebben blijken er na onderzoek ongeveer 4 darmkanker te hebben.

Social:

Agenda:

Links:
In de geschiedenis

Deel: