Dag: 14 januari 2021

#Voor14 : Strijden voor een minimumloon van 14 euro per uur

Het wettelijk minimumloon moet omhoog naar 14 euro.

Index:

Introductie
Kies voor 14
Kom over de brug!
Minimum loon (NL)
EU-wetgeving minimumlonen
WOO verzoek

Links

Introductie:
Wettelijk minimumloon moet omhoog, heeft de FNV op 14 april 2019 bekend gemaakt tijdens de lancering van de landelijke campagne Voor14! in Rotterdam. Het minimumloon ligt nu rond 9 euro 30 per uur. Dit loon is de afgelopen decennia fors achtergebleven, een stijging naar 14 euro zal die achterstand weer recht trekken.  De campagne wil bereiken dat iedereen kan leven in plaats van overleven.

Dat iedereen zich vrij voelt in plaats van beperkt. Dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en mee kan doen. Hier kan samen voor worden gezorgd door een sterke beweging te bouwen. Een beweging die gaat afdwingen dat de gigantische rijkdom in Nederland eerlijker wordt verdeeld. Te beginnen met het verhogen van het minimumloon. Hiermee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW.

Update 16-03-2020:
Het zijn onzekere en moeilijke tijden voor iedereen die getroffen wordt door het coronavirus. Op de eerste plaats voor de ouderen onder ons en degenen die in een mindere gezondheid verkeren. Ook voor iedereen met een flexcontract en ZZP‘ers hebben de noodzakelijke maatregelen grote gevolgen. Velen raken hun inkomen of baan kwijt.

Nu meer dan ooit wordt zichtbaar hoe belangrijk onze schoonmakers, kassamedewerkers en vele andere onderbetaalde werkers zijn voor onze maatschappij. Zij werken nu door om Nederland draaiende te houden.

Team Voor 14 roept op de komende tijd solidair te zijn met mensen, met de groepen die nu de lasten dragen. Laten we naar hen en naar elkaar omkijken en hier samen de schouders onder zetten.

De komende weken zijn alle bijeenkomsten en acties van Voor 14 afgelast.

Juist nu is het echter nodig dat we ons blijven verbinden. Laten we zorgen dat we hier als beweging sterker uit komen. Team Voor 14 gaat door en bereiden ons voor om straks weer op volle kracht te kunnen strijden voor een eerlijke verdeling en een eerlijk minimumloon van 14 euro per uur.

Team Voor 14 wenst iedereen veel sterkte de komende tijd. We hopen dat iedereen in een goede gezondheid blijft.

Update 08-05-2020:
Het coronavirus laat zien dat thuiszorgmedewerkers, schoonmakers en vakkenvullers ons land draaiende houden. Bijna 1 miljoen mensen in een vitaal beroep verdienen echter bitter weinig. Zij moeten het doen met een inkomen rond de €10 bruto per uur. We zien nu meer dan ooit: zij verdienen beter!

Steeds meer mensen op of rond het minimumloon kunnen nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Zij verdienen net genoeg geld voor de huur, zorgverzekering en boodschappen, maar niet voldoende om onverwachte kosten als een kapotte wasmachine of het schoolreisje van de kinderen op te kunnen vangen. En in een crisis zoals nu is deze groep dan ook een van de eerste die de financiële gevolgen voelt. Dat terwijl Nederland enorm welvarend is. Dat de rijken steeds rijker worden is geen loze kreet: in 2018 ging maar liefst de helft van alle vermogensgroei naar de rijkste 1%. Daarom spreekt Voor14 ons uit voor een minimumloon van €14. 

Laten we onze familie, vrienden en collega’s oproepen zich in te zetten voor een hoger minimumloon. We komen in actie om de kloof tussen arm en rijk te dichten. Sluit je aan bij de groeiende beweging die ervoor zorgt dat de politiek in aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2021 niet meer om ons heen kan. 

Ik sta op #Voor14!
Sinds de jaren zeventig groeit de welvaart in ons land. Onze arbeidsproductiviteit – de hoeveelheid werk die we in een uur gedaan krijgen – is met de helft gestegen. Maar daar profiteert niet iedereen van mee. Mensen met een minimumloon zijn er juist op achteruit gegaan: zij hebben in de afgelopen jaren 20% aan koopkracht ingeleverd. Omdat een groot deel van de inkomsten aan huur en vaste lasten opgaat, blijft er nauwelijks geld over voor andere uitgaven, blijkt ook uit onderzoek van het Nibud. 

Daarom moet het minimumloon naar €14 euro. Niet alleen werkenden gaan er dan op vooruit: ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW zal hierdoor stijgen, omdat die gekoppeld is aan de hoogte van het minimumloon. Daardoor gaan alle 1,3 miljoen Nederlanders die nu in armoede leven erop vooruit. Zo zorgen we er ook voor dat de kloof tussen arm en rijk niet verder groeit. 

De gevolgen van een eerlijke verdeling van de welvaart reiken veel verder dan in een koopkrachtplaatje te vangen is. Een sterk ongelijke samenleving is een voedingsbodem voor verdeeldheid en populisme. Terwijl we ons juist niet tegen elkaar moeten laten opzetten: een minimumloon van €14 is belangrijk voor iederéén, ongeacht je afkomst, leeftijd of geslacht. De beweging #voor14 laat zich niet verdelen. Wij staan schouder aan schouder met iedereen die wil strijden voor een hoger minimumloon.

De Voor 14 campagne bouwt aan een beweging waar de politiek richting de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 niet meer omheen kan. Dat betekent een jaar vol acties waar we jouw hulp bij nodig hebben. Sta daarom op Voor 14, en je ontvangt regelmatig updates over hoe jij in actie kunt komen!

Update 06-11-2020:
Heeft de politiek nou eindelijk door dat het minimumloon omhoog moet?! Uit deze Nieuwsuur uitzending werd duidelijk dat ook het CDA en de VVD begrijpen dat je van 10 euro per uur niet fatsoenlijk kunt leven. En dat staat tot nu toe ook in de verkiezingsprogramma’s! Daar heb jij aan meegeholpen en daar mogen we trots op zijn! 💪🎈🎊

Het gaat de goede kant op maar we zijn er nog niet. Want wij gaan door voor 14 euro per uur voor iedereen en wel vanaf 2022. Niets minder en niet later! Daarom gaan we naar Den Haag met de 61.000 ondertekeningen van de Brandbrief. In de week van 17 november 2020 wordt de begroting van Sociale Zaken besproken. Voor 14 gaat op 17 november een groot spandoek onthullen in Den Haag waar alle 61.000 namen op staan van jullie die de Brandbrief hebben getekend. Op dit spandoek staat onze eis: 14 euro per uur voor iedereen!

Kom over de brug!:

Minimumloon (NL):

Niet werkgevers en aandeelhouders maar werknemers:

EU-wetgeving minimumlonen:

https://a3veen.tumblr.com/post/686384864128303104/voorlopig-akkoord-over-nieuwe-eu-wetgeving

WOO verzoek:

https://a3veen.tumblr.com/post/689129067508793344/binnenhof-dicht-door-voor-14-actieverslag

Links:
Voor14!

Agenda – Voor14! : Strijden voor een minimumloon van 14 euro per uur / Een eerlijk minimumloon voor iedereen! – petitie

Agenda – ‘Voor 14’ staat voor gelijkwaardigheid en solidariteit

Leidse Plus-supermarkt veegt voor14-leuzen weg (en laat alleen compliment aan werknemers staan) / Activisten zetten pepchalk voor medewerkers Albert Heijn XL Bevrijdingsplein Leiden, een foto is door ‘Leiden voor 14’ geplaatst, AH heeft de foto bewerkt…

SP komt met wetsvoorstel voor fors hoger minimumloon

Een eerlijk minimumloon voor iedereen! – petitie

#Voor14! spandoek

Quora Kapitalisme

Bedragen minimumloon 2022

Agenda – Ik wil een eerlijke wet! Een wet die maakt dat het minimumloon structureel meestijgt met andere lonen! – handtekeningenactie

Ga naar de inhoud