Handelsverdragen

Een handelsverdrag is een verdrag dat gesloten wordt tussen twee of meer landen, ter bevordering van de wederzijdse of internationale handel.

Index:

Introductie
Een miljoenenclaim van multinational Uniper die in kolen investeert
Het CETA-verdrag kan desastreus uitpakken voor Europese milieuwetten
CETA-commissies geven EU-voorzorgsprincipe en -pesticidenbeleid weg
In de post-coronawereld gaat de vrijhandel het nog heel moeilijk krijgen
Opinie: Duurzaamheid geschaad bij handelsverdragen
Nederland stapt uit omstreden energieverdrag ECT

Links

Kenmerkend van een handelsverdrag is dat de inhoud van het verdrag zich richt op handel tussen de staten en inwoners van de staten. In meer complexe handelsakkoorden wordt ook onderhandeld over een gemeenschappelijke markt, investeringen en zelfs belastingen.

Vanwege de voordelen van vrijhandel en de toegenomen economische efficiëntie, staan de meeste regeringen in principe positief tegenover handelsverdragen. Toch heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bedenkingen. Volgens Pascal Lamy, voormalig directeur-generaal van de WTO, schept het toenemend aantal preferentiële (of regionale) verdragen problemen, door de toegenomen complexiteit. Dit brengt extra kosten mee voor bedrijven, en zorgt voor onvoorspelbare en zelfs onrechtvaardige situaties in handelsrelaties. Volgens de WTO kunnen deze preferentiële verdragen tot op zekere hoogte nuttig zijn, maar zou men beter streven naar wereldwijde afspraken binnen de WTO. Dergelijke onderhandelingen werden gevoerd in de Doha-ronde.

Intussen werden en worden buiten de WTO omvangrijke multilaterale handels- en investeringsverdragen onderhandeld, onder meer door de BRICS-landen. Op initiatief van de Verenigde Staten werden onderhandelingen gevoerd in het kader van het Trans-Pacific Partnership (TPP), het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) en het Trade in Services Agreement (TISA). Tussen de Europese Unie en Canada kwam het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tot stand.

Bewegingen zoals het Antiglobalisme of het Andersglobalisme hebben vaak fundamentele bezwaren tegen grote handelsverdragen. Andere groepen die eveneens kritisch staan tegenover de mondialisering of globalisering, zoals de ecologische beweging, streven naar fair trade-bepalingen om de negatieve effecten van de globalisering op te vangen.

Nederland stapt uit omstreden energieverdrag ECT:

https://a3veen.tumblr.com/post/698554072255594496/energiehandvestverdrag-ect

Links:
Handelsverdragen – artikelen

Een miljoenenclaim van multinational Uniper die in kolen investeert – schrijf actie

#stopISDS Geen VIP-rechten voor multinationals: Kies voor mens en milieu! – petitie

E-mailactie Stop CETA!

E-mailactie Stop Mercosur

Deel: