2020-01-01, Ambtenaar

Per 1 januari 2020 is diegene die met een overheidswerkgever een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten ambtenaar.

A3 heeft als SW-medewerker een arbeidsovereenkomst met de gemeente Amsterdam en is daarom vanaf 1 januari 2020 ambtenaar.

Links:
Werkingssfeer CAR-UWO

Deel: