2019-10-01, In het ziekenhuis

Op 1 oktober 2019 werd A3 op het werk gigantisch misselijk en werd na veel aandringen bij 112 naar het OLVG lokatie West afgevoerd. Daar werd hij 3 dagen lang verpleegd, met de de verdenking dat de evenwichtsorganen een probleem hadden. Concrete conclusie kon echter niet worden gegeven.

Bloemen van collega’s, klik op afbeelding voor origineel

Uittreksel medisch verslag:

Reden van opname:
Draaiduizeligheid.
Anamnese: Patient werd op 3-10-2019 rond 13:00u in enkele minuten tijd hevig draaiduizelig. De wereld leek van rechts naar links te bewegen. Hij bemerkte dit in eerste instantie tijdens het scannen van documenten op zijn werk. Hij had dezelfde klachten al in mindere mate gehad in de voorgaande nacht. Patient werd misselijk en heeft meerdere malen gebraakt. Hij had geen last van dubbelzien, problemen met de spraak of moeite met het aansturen van de ledematen. !

Voorgeschiedenis:
Hypertensie
Hypercholesterolemie.
OSAS
2016: sudden deafness rechter oor.
2017: SEH-bezoek vanwege subacuut ontstane linkszijdige hoofdpijn en misselijkheid met braken, mogelijk bij migraine. SAB en meningitis onwaarschijnlijk.!

Lichamelijk onderzoek:
Zieke man. Bloeddruk 175/120 mmHg, polsfrequentie 85/min, temperatuur 35,8 !C, SpO2 100 %. !

Neurologisch onderzoek:
Algemeen:!Helder bewustzijn, geen fatische stoornissen of dysartrie, geen neglect/extinctiefenomeen aantoonbaar
Hersenzenuwen:!isocore, lichtreactieve pupillen, normaal gezichtsveldonderzoek. Derdegraads horizontaal-rotatoir nystagmus naar rechts,!sensibiliteit en gelaatsmotoriek normaal, tongprotrusie in mediaan, symmetrisch optrekkende farynxbogen Motoriek:!proef met uitgestrekte armen normaal, biceps 5/5, triceps 5/5, knijpkracht 5/5, vingerextensoren 5/5, Mingazzini II zakt niet uit, iliopsoas 5/5, quadriceps 5/5, hamstrings 5/5, voetheffers 5/5, voetstrekkers 5/5
Sensibiliteit:!symmetrisch globaal intact

Reflexen:
!voetzoolreflex plantairflexie met terugtrek beiderzijds Coordinatie:!top-neusproef en knie-hakproef ongestoord Gang en stand:!normale rompbalans, normaal gangspoor, koorddansergang!niet onderzocht.

Overige:
head impulse test positief bij draaien naar rechts, geen skew deviation!

Aanvullend onderzoek:
CT-hersenen 1-10-2019: geen bloeding of tekenen van recente ischemie Laboratoriumonderzoek 1-10-2019: Bezinking 8 mm/uur; CRP 0,6 mg/l; Leukocyten 7,6 ×10!9/l; Hemoglobine 9,3 mmol/l; Trombocyten 137 ×10!9/l; PTT sec 10,6 s; APTT 21,9 s; PTT INR 1,0; PTT INR (POCT) 1,0; Natrium 141 mmol/l; Kalium 4,3 mmol/l; Kreatinine 75 umol/l; ASAT Hemol. IU/l; ALAT 37 IU/l; Glucose 6,8 mmol/l; Glucose (POCT) 6,0 mmol/l; Cholesterol 5,2 mmol/l; Triglyceride nuchter 1,91 mmol/l; HDL-C 1,11 mmol/l; LDL-C 3,62 mmol/l; tot/HDL-Chol 4,7.

Bespreking:
Patient werd opgenomen vanwege acuut ontstane, geisoleerde draaiduizeligheid. Het beloop van de klachten en het ontbreken van centrale kenmerken als dubbelzien, dysartrie of ataxie wezen op een perifeer vestibulair syndroom. Een herseninfarct in het vertebrobasilaire stroomgebied werd veel minder waarschijnlijk geacht. Patient werd gedurende opname symptomatisch behandeld met anti-emetica (metoclopramide en ondansetron). Op 3-10-2019 was hij voldoende hersteld en kon hij met ontslag naar huis. Er werd geen poliklinische vervolgafspraak gemaakt.
Complicatieregistratie: Geen complicaties opgetreden

Conclusie:
Acute draaiduizeligheid, passend bij een perifeer vestibulair syndroom. !

Beleid:
Ontslag naar huis, geen poliklinische vervolgafspraak.
Uitzicht op werkplek, klik op afbeelding voor origineel

Bij het verlaten van het hospitaal zag A3 een noodkreet van zorgpersoneel dat te hard en teveel moet werken voor te weinig salaris.

Noodkreet, klik op afbeelding voor origineel

Links:
OLVG

In het ziekenhuis

Deel: