Klimaat (verandering)

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van de heersende windrichting en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de hoeveelheid neerslag op aarde.

Index:

Introductie
Geschiedenis
Hoe kunnen we voorspellen hoe warm het gaat worden op aarde
Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe ijstijd
Klimaatmars Amsterdam 10 maart 2019
Droogte in Nederland sinds 2018
Droogte in Nederland, voor het derde jaar op rij
Nederland warmt ruim 2 keer zo snel op als de wereldgemiddelde temperatuur
What’s the hottest Earth’s ever been? / How warm the Earth has been “lately”
Noordpoolgebied
Noord-Atlantische warme golfstroom
An Inconvenient Truth
600 Years of Grape Harvests Document 20th Century Climate Change
Klimaat en Voedselproductie
Klimaat en vlees
Antartica – Smeltende ijslaag
2020
UN Secretary-General António Guterres: “De planeet is stuk”
Kaspische crisis
Let’s Get Radical About Climate Chaos
One Hot Year after Another
Klimaatrechtzaken
Klimaat en Grootkapitaal
Klimaat en internet
Migratie en Klimaat
Gezondheid en Klimaat
Energievoorziening
Shell klimaatzaak uitspraak
Show Your Stripes

Links

Introductie:
Deze veranderingen hebben invloed op verwoestijningdraslandenoverstromingen door buiten hun oevers tredende rivieren en de grootte van ijskappen en gletsjers. Op langere termijn hebben klimaatveranderingen ook invloed op zeestromingen, het zeeniveau en het zoutgehalte van het zeewater.

Klimaatverandering kwam aan het eind van de 20ste eeuw in de belangstelling vanwege een geobserveerde opwarming van de Aarde. In het geologische verleden zijn er perioden geweest waarin het op land meest warm en vochtig was of juist erg heet en droog. Er zijn ook perioden geweest waarin het op aarde veel kouder was dan nu, zoals tijdens de ijstijden. De verschillen in klimaat gedurende de verschillende perioden zijn het grootst in de poolgebieden en rond breedtegraden waar in de moderne tijd een gematigd klimaat heerst. Ze zijn het kleinst rond de evenaar en tussen de keerkringen.

Geschiedenis:
De veranderingen in het klimaat en het effect ervan op de geschiedenis van de mens zijn het onderwerp van de historische klimatologie. Dit is een onderdeel van de paleoklimatologie, die de klimaatveranderingen in de hele geschiedenis van de Aarde bestudeert.

Na 1900 begint de temperatuur snel te stijgen, als gevolg van menselijke CO2-uitstoot. Dit is het proces waarnaar verwezen wordt als de opwarming van de aarde.

Uit onder andere metingen in 2004 in de Groenlandse ijskap is vastgesteld dat na het laatste ijstijd er verschillende kortere perioden van klimaatverschillen zijn vast te stellen. Dit zijn de zogenaamde Dansgaard-Oeschger-cycli, een verschijnsel dat zich regelmatig herhaalt na ongeveer 1470 tot 1480 jaar. Door sommige onderzoekers wordt de kleine ijstijd geïnterpreteerd als een koude periode van een D-O-cyclus.

Hoe kunnen we voorspellen hoe warm het gaat worden op aarde:

Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe ijstijd:

Klimaatmars Amsterdam 10 maart 2019:

In Amsterdam hebben zo’n 40.000 mensen deelgenomen aan de landelijke klimaatmars.

Om een desastreuze klimaatverandering af te wenden, is misschien meer nodig dan een lagere CO2-uitstoot. Er zijn ook andere oplossingen – soms wild en riskant.

Droogte in Nederland sinds 2018:

Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen, waardoor het watertekort snel toeneemt. Ook de voorgeschiedenis is van belang: als het ook eerder in het jaar droog was, loopt het tekort op. Landbouw vult dit op veel plaatsen aan door kunstmatige beregening, wat gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van water. Wanneer de vraag naar water het natuurlijke aanbod overstijgt, ontstaat waterschaarste.

Langdurige droogte kan grote gevolgen hebben en heeft in de geschiedenis zijn sporen nagelaten. De neergang van het Akkadische Rijk is een van de vroegste van een bekende beschaving. Het speelde mogelijk ook een rol bij de ineenstorting van het Maya-rijk, de neergang van de Pueblocultuur, de Fremontcultuur en Cahokia tijdens de megadroogtes in het westen van Noord-Amerika en de neergang van Angkor.

Met een in complexiteit groeiende samenleving, kan droogte ook in de moderne tijd ontwrichtend werken. Landbouw met zijn grote waterbehoefte is een belangrijke sector die grote schade ondervindt, zoals jaarlijks gemiddeld tussen de 6 en 8 miljard dollar in de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld in 1988 oplopend naar 40 miljard directe en indirecte kosten. In Europa werd in 2007 geschat dat over de dertig jaar daarvoor de schade op zo’n 100 miljard euro lag, waarbij gemiddeld 11% van de bevolking en 17% van het oppervlak betrokken was. Een uitschieter was 2003 waarin de schade op zo’n 11 miljard euro lag. In China werd de schade van de droogte van 2001 geschat op 6,4 miljard dollar.

Het grote belang van water kan ook leiden tot waterconflicten. Een recent voorbeeld is het conflict in Darfur waarbij droogte er aan bijdroeg dat de Baggara met hun vee steeds zuidelijker trokken op zoek naar water.

Nederland warmt ruim 2 keer zo snel op als de wereldgemiddelde temperatuur:

Echt heet:

Noordpoolgebied:

Noord-Atlantische warme golfstroom:
De Golfstroom of Noord-Atlantische Drift is een snelle, krachtige warme stroming in de oceaan. De Golfstroom vindt zijn oorsprong in de Golf van Mexico, waarvan de naam van de stroom afgeleid is. Hier wordt hij onder andere gevoed door de Antillenstroom.

De Golfstroom volgt de oostelijke kusten van de Verenigde Staten en Newfoundland. Vervolgens steekt hij als Noord-Atlantische stroom ter hoogte van Kaap Hatteras de noordelijke Atlantische Oceaan over en bereikt Europa ter hoogte van de Golf van Biskaje. Daarna stroomt hij verder naar het noorden via onder meer de Noordzee tot aan de Noordelijke IJszee en een deel gaat ook zuidwaarts via de Canarische stroom. De Golfstroom maakt deel uit van de thermohaliene circulatie. Ten zuidoosten van de Golfstroom ligt de Noord-Atlantische gyre.

In de Golfstroom kunnen stroomsnelheden van 3 meter per seconde voorkomen, waardoor de scheepvaart en dan vooral de zeilvaart er enige hinder van kan ondervinden. De Golfstroom vervoert per seconde tot 1,5×108 kubieke meter water, dat is meer dan 100 keer zo veel als alle rivieren in de wereld. De stroom vertegenwoordigt 5 petawatt (5×1015 W) vermogen, wat overeenkomt met ongeveer drie miljoen moderne grote kerncentrales.

Door de Golfstroom is het klimaat op 50 graden noorderbreedte in Europa (de regio van België en Nederland) veel warmer dan op vergelijkbare andere plaatsen op aarde: het steeds nieuw aangevoerde warme zeewater functioneert als buffer. Vooral aan de Atlantische kust van Scandinavië is de invloed ervan van groot belang. De havens van Noorwegen tot en met Moermansk zijn ‘s winters ijsvrij. Grote delen van Europa zijn hierdoor dan ook een stuk warmer dan andere gebieden op vergelijkbare breedtegraad. New York ligt bijvoorbeeld op een lagere geografische breedte dan Rome maar is in de winter duidelijk kouder dan Amsterdam.

An Inconvenient Truth:
An Inconvenient Truth is a 2006 American concert/documentary film directed by Davis Guggenheim about former United States Vice President Al Gore‘s campaign to educate people about global warming. The film features a slide show that, by Gore’s own estimate, he has presented over a thousand times to audiences worldwide.

The idea to document Gore’s efforts came from producer Laurie David, who saw his presentation at a town hall meeting on global warming, which coincided with the opening of The Day After Tomorrow. Laurie David was so inspired by his slide show that she, with producer Lawrence Bender, met with Guggenheim to adapt the presentation into a film. Premiering at the 2006 Sundance Film Festival and opening in New York City and Los Angeles on May 24, 2006, the documentary was a critical and commercial success, winning two Academy Awards for Best Documentary Feature and Best Original Song.

Since the film’s release, An Inconvenient Truth has been credited for raising international public awareness of global warming and reenergizing the environmental movement. The documentary has also been included in science curricula in schools around the world, which has spurred some controversy.

A sequel to the film, titled An Inconvenient Sequel: Truth to Power, was released on July 28, 2017, a concert film/documentary film, directed by Bonni Cohen and Jon Shenk, about Al Gore’s continuing mission to battle climate change. The film addresses the progress made to tackle the problem and Gore’s global efforts to persuade governmental leaders to invest in renewable energy, culminating in the landmark signing of 2016’s Paris Agreement.  It received a nomination for Best Documentary at the 71st British Academy Film Awards.

Klimaat en Voedselproductie:

Klimaat en vlees:

Antartica – Smeltende ijslaag:

2020:

https://nasa.tumblr.com/post/640306405286559744/one-hot-year-after-another

Klimaatrechtzaken:

Klimaat en Grootkapitaal:

Klimaat en internet:

Migratie en Klimaat:

Gezondheid en Klimaat:

Energievoorziening:

#ShowYourStripes:

Show Your Stripes

Links:
Actueel neerslagtekort

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling

Agenda – Eerlijke #Klimaatmars (TV AT5)

WebLinks – Natuur-Milieu Duurzaam

Agenda – #Stikstofcrisis

KNMI Nieuws

Agenda – #COP26 #COP26Glasgow Klimaatconferentie van Glasgow 2020 / 2020 United Nations Climate Change Conference

Agenda – Steenkoolgigant RWE klaagt de Nederlandse overheid aan voor 1,4 miljard euro! / Nederland: stop de Energy Charter Treaty – Petitie

weBLOG – Steden kunnen een sleutelrol spelen in deze kritieke tijd van klimaatverandering

Global North Is Responsible for 92% of Excess Emissions

Deel: