2016-07-15, Halfdoof

Halfdoof:
Opeens deed het rechteroor niets meer.


Afbeelding: Audiogram, klik erop voor vergroting

Sudden deafness:
A3 heeft op 15 juli 2016 een sudden deafness rechts doorgemaakt. Bij de KNO-arts van het OLVG heeft er een gehooronderzoek plaatsgevonden. Een MRI-scan heeft geen aanwijzingen gegeven voor een brughoektumor. A3 is met Prednison en daarna 3 maal met injecties in het middenoor (auw! ondanks verdoving) behandeld. Er is rechts een perceptief gehoorverlies gevonden. A3 is voor onderzoek en advies naar het Audiologisch Diagnostisch centrum verwezen. Een tweegesprek kan goed worden verstaan, telefoneren gaat goed met zijn linkeroor. Tijdens gesprekken in gezelschap moet regelmatig om herhaling worden gevraagd. Tijdens verkeersdeelname heeft A3 moeite met lokaliseren. Tevens is er sprake van oorsuizen (tinnitus) rechts, A3 hoort een pieptoon met een suis.

Links:
Kentalis, Audiologisch Centrum, Amsterdam

OLVG Oost KNO, Amsterdam

Agenda – World Hearing Day 2024 / Dag van het Gehoor

Agenda – Tinnitus : Hoe meet je geluid dat er niet is maar wel gehoord wordt? – Objective measurement of tinnitus using functional near-infrared spectroscopy and machine learning – publication

2021-02-25, Lief dagboek : Operatie A3’s rechteroor

2022-02-24, Lief dagboek : Operatie rechteroor

2023-07-24, Lief dagboek : Onder het mes deel 1

Deel: