2009-07-27, Op de sofa deel 4: Autisme

In therapie:
Nadat bij A3 autisme was geconstateerd, is begonnen met een therapie.

Inleiding therapie:
Na de diagnose is de therapie begonnen. In het eerste gedeelte werd voornamelijk besproken wat PDD-NOS, de vorm van autisme die bij A3 is gevonden, eigenlijk inhoudt en wat de persoonlijke gevolgen zijn. Ook werden er handige tips gegeven.

Boekentip:
A3 gaat het boek “Autisme, een korte inleiding” van Uta Firth (ISBN 9789057122910) lezen, aangeschaft op advies van de psycholoog.

Praktische tip:
Verder werd A3 gewezen op MEE, een organisatie die gespecialiseerd is in informatie, advies en ondersteuning voor mensen met een beperking. Dit kan gaan over alle terreinen van het dagelijks leven, van arbeid tot vakantie, van financiële regelingen tot onderwijs.

Links:
MEE Amstel en Zaan rss
MoleMann Mental Health Clinics
PAS.nl, Personen met een Autisme Stoornis rss
NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme rss

Deel: