2009-06-29, Op de sofa deel 3: Autisme

Diagnose:
De diagnose is gesteld, A3 heeft PDD-NOS, een vorm van autisme.


Abeelding: ASS Diagnose, klik erop voor vergroting

Over dit artikel:
Gezien het persoonlijk karakter en het gewicht van het onderwerp kostte het enige moeite om dit artikel te schrijven, toch heeft A3 zich er uiteindelijk aan gewaagd.

Bij de dokter:
De afgelopen periode werden er meerdere bezoeken afgelegd bij de psycholoog en een psychiater.

Op 29-06-2009 is de definitieve diagnose gesteld na een vraaggesprek over de jongste jaren. Die informatie was nodig om de voorlopige conclusie, te weten autisme, te bevestigen. Autisme, daar wordt je namelijk altijd mee geboren.

Het is gebleken dat er inderdaad sprake is van autisme, de variant PDD-NOS. De conclusies zijn nog erg klinisch, nader onderzoek moet uitwijzen wat deze diagnose daadwerkelijk betekent voor de patiƫnt.

Wat is PDD-NOS?:
Wikipedia geeft de volgende algemene omschrijving:

Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified) is de restgroep van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen, aan autisme verwante contactstoornissen die ook niet voldoen aan de criteria voor de stoornis van Asperger, de stoornis van Rett of de desintegratiestoornis, zoals beschreven in het handboek DSM. Vaak wordt de Engelstalige afkorting PDD-NOS gebruikt.

Onder PDD-NOS vallen stoornissen die niet voldoen aan de criteria van de andere aandoeningen in de groep pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Zo zijn in de restgroep aandoeningen ondergebracht als atypisch autisme en vooralsnog ook MCDD. Omdat PDD-NOS (in het Nederlands dus POS-NAO) een restgroep is en de symptomen in vorm en intensiteit uiteenlopen, zijn er geen “harde” criteria.

Wel bestaan enige richtlijnen: Er is een ernstige achterstand of beperking in de sociale interactie; daarbij bestaan er tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotiep gedrag en interesse.

In de differentiaaldiagnose moet worden uitgesloten dat er sprake is van een andere pervasieve ontwikkelingsstoornis. Ook moet (met name bij volwassenen) worden uitgesloten dat de symptomen het gevolg zijn van schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.

PDD-NOS is niet altijd even ernstig. Er zijn vele gradaties in de ernst van de stoornis. Wat men vrijwel altijd met elkaar gemeen heeft is de behoefte aan structuur. Een duidelijke dagplanning voorkomt bijvoorbeeld dat men voor moeilijk te verwerken verrassingen komt te staan. Ook is men dikwijls sterk op zichzelf gericht en zijn er achterstanden op emotioneel, sociaal en motorisch gebied.

Lees volledig artikel.

Cliffhanger:
De bovenstaande omschrijving is herkenbaar, echter er moet worden uitgezocht in hoeverre deze daadwerlijk van toepassing is voor A3. Het verhaal wordt dus weer vervolgd, is deze zin een heuse cliffhanger?

Links:
MoleMann Mental Health Clinics
Gezondsheidsraad, “Autismespectrumstoornissen” rss
A3veen Agenda: Dag Psychische Gezondheid, thema 2009 Autisme
Actie voor Autisme rss
Kenmerken van autisme

Deel: